Fiskaa.jpgcontrast1.jpg

Program for 2017

 Høstens program. 2017

 

 

Onsdag 4. oktober kl. 18.30 -

En norsk motstandsmann i møte med det nazistiske terrorvelde, 1940-1941.

Ruth Helen Fiskå Stokkeland vil fortelle om sin bestefar motstandsmannen Torvald Fiskå.

Strand bibliotek, Torghuset på Jørpeland.

*************************************************************************************

November - Presentasjon av Harald Maalands bok om Stålverkets historie som kommer i november.

Kommer med dato senere.

*******************************************************************************************

Onsdag 6. desember kl 18.30 En kveld om Tau med Ole Per Tau.

Alle møtene holdes i Strand Bibliotek, Torghuset på Jørpeland.

 

 ************************************************************************************************

Årsmøte onsdag 15. februar 2017 kl 19.00

Harald Maaland vil fortelle litt om boka han skriver, blant annet fra Staalverket.

SAKLISTE: Årsmøte

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder.
  3. Valg av 2 personer som sammen med møteleder skal underskrive møteprotokollen.
  4. Godkjenning av årsmelding og regnskap.
  5. Kontingent.
  6. Valg av styremedlemmer, valgkomité og revisor.
  7. Valg av representanter til Rogaland Historielags årsmøte.
  8. Innkomne forslag.
  9. Program for 2017.

Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 1 feb.

Årsrapport og regnskap vil bli delt ut på årsmøtet.

VELKOMMEN          

 Hilsen Styret

Strand Historielag kontingent.

     Kontingenten innbefatter medlemskap i 2017 og bladet Sydvesten 4 ganger i året.

Ikke glem å skrive ditt navn i kid feltet.   

      kr. 120.-           konto 32053026566    -   Forfall: 19-01-2017

 

 

 

 

 

Vi møtes i Strand bibliotek, Jørpeland.

 

 

 

               
 

Joomla templates by a4joomla