Fiskaa.jpgcontrast1.jpg

Møte om Tauferja - historie 12.02.2020

Munter ferjehistorie


Tauferja120220 2

Det var mange som ville høre Jone Laugaland fortelle

 

 

Tauferja120220 

 

Med åpningen av Ryfylketunnelen er Tauferja blitt historie, og etter Strand historielags årsmøte i kinosalen på Jørpeland onsdag 12. februar, fikk over 60 frammøtte presentert ferjehistorie på muntert vis av den utflytta hjelmelandsbuen Jone Laugaland – journalist og forfatter med fartstid på Tauferja. Det ble en historie om ferjer og folk, om skippere og styrmenn, om matroser og triser, om kaimenn og folkeliv på kaien, om grunnstøtinger og uhell, men også om trivsel og glade folk om bord – ja, til og med en kjærlighetshistorie eller to. Ferja var selve livstråden mellom Ryfylke og Stavanger, men også en møteplass for både byfolk og ryfylkinger, for alt fra yrkessjåfører til kinesiske turister.

Laugaland gikk tilbake til femtitallet, til den gangen Solbakk hadde to butikker og daglige anløp av rutebåt, da «Fjordbris» var selve bindeleddet mellom Strand og Stavanger, og DSDs og Jøsenfjords båter kappkjørte gjennom Lindøysundet. Men så ble det mer og mer biler og trafikk utover femtitallet, og da bilrasjoneringen ble opphevet i 1960, overtok bilferjene. Laugaland var innom de fleste av tauferjene, fra den første «Tau», som tok 30 biler og gikk 5-6-7 turer om dagen, til de siste gassferjene som kom i drift i 2014. Det var en historie om båter, men framfor alt om menneskene om bord, både besetning og passasjerer, om alt fra kaffesladder til syketransport og barnefødsler på ferja. For de fleste i forsamlingen var den en viktig del av deres egen historie.

Joomla templates by a4joomla