Fiskaa.jpgcontrast1.jpg

Historiske turforberedelser

 Neste gang du skal på søndagstur, bør du gjøre følgende forberedelser: Gå inn på Facebook-siden til Strand historielag, gå der inn på Filer og kikk gjennom de fire historiske turforslagene Stein Tau Strand Auestad har lagt inn der – ett for en langtur på Tau, ett for Jørpeland, ett for Nordmarka og ett for en kort tur rundt Tau – «En tur rundt nullen på Tau». Så kan du vandre gjennom historien.

Tirsdag kveld, 23. november 2021, hadde rundt 40 tilhørere samlet seg i Biblioteket på Jørpeland for å høre Stein Tau Strand Auestad fortelle om disse turene. Det gjorde han da også – ganske kort. Det han så gjorde, var å legge grunnlaget for et høyere utbytte av disse turene ved å ta oss med gjennom 12.000 års historie i Strand, en historie om landskapet og de endringer det har gjennomgått, ikke minst.

Det ble en vandring fra eldre steinalder, da de første menneskene kom til Rogaland for rundt 11.000 år siden. De var jegere og sankere, en livsform som krevde ganske store arealer å boltre seg på – og altså langt mellom folk. Den gangen var havnivået mange meter høyere enn i dag; landet trengte tid på å heve seg etter å ha blitt presset ned av isen i istiden. På våre kanter levde steinaldermenneskene mest av det sjøen ga dem – fisk og hval, sel og sjøfugl. I yngre steinalder var klimaet mildere enn i dag, omtrent som Sør-Tyskland i dag, og datidens rogalendinger begynte så smått med jordbruk. Vi har spor etter jordbruk fra steinalderen flere steder i Strand.

Så fortsatte vandringen gjennom bronsealderen fra 1800 til 500 f. Kr., da de eldste av stedsnavnene våre oppsto, da Idse var et lokalt maktsenter og de første langhusene ble bygget. Videre gjennom jernalderen, da de første uthusene på gårdene ble satt opp. På Løbrekk ved Tau kan vi se konturene av bygningene på en jernaldergård. Så kom folkevandringstida, da rygene kom og ga Rogaland navn. Det ble en en krigersk tid, noe bygdeborgene på Borgåsen, Nibå og Sedbergåsen minner om. Sagnkongen Geirmund på Tau hører hjemme i denne perioden. I denne perioden fikk vi også vårt norrøne språk og religion. Klimaet ble kaldere og våtere enn det er i dag.

Så fulgte vikingtid og middelalder; klimaet ble varmere igjen, folketallet økte, gårdene fikk underbruk, Tau ble et kultisk sentrum og Strand et administrativt og militært sentrum. Langhusene forsvinner og laftede bygninger overtar. Idse var en adelig setegard. Ellers er naturligvis historien fra denne epoken bedre kjent for folk flest enn den eldste tida.

Stein Tau Strand Auestad tok oss med på denne turen gjennom historien med engasjement og fargerike anekdoter. Nå er det bare å ta beina fatt, med turforslagene hans i hånda.

 

IMG-0403b

 

 

IMG-0406b

 

IMG-0407b

Joomla templates by a4joomla