Fiskaa.jpgcontrast1.jpg

Velkommen

Vi bygger nye hjemmesider. Dette vil ta noen dager og vi ber om forståelse for at ting kanskje ikke er helt i orden enda.

 

Les mer: Velkommen

Kontakt oss

Det er enkelt å komme i kontakt med Strand Historie- og Ættesogelag. Bare ring eller send mail til en av oss i styret. Vi svarer gjerne på dine spørsmål om laget og hva vi driver med.

 Du kan også komme i kontakt med oss på Facebook, vi har både en side og en gruppe. 

Siden vår finner du her: https://www.facebook.com/StrandHistorielag?bookmark_t=page

Gruppen vår finner du her: https://www.facebook.com/groups/416627335068241/?bookmark_t=group

 

Styret

 

FUNKSJON

NAVN 

E-POST

TELEFON

Leder              

Ola Barkve Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 51 74 90 87

Nestleder

Marie Toreson Jøssang

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

994 11 320

Kasserer

Lars Asbjørn Nag

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

952 49 245

Sekretær

Harald Maaland
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 480 24 327

Styremedlem

Anne Bjørlo Fiskå
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 51 74 78 02

Styremedlem

Ole Grødem

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
51 74 41 43                      

Styremedlem

Trygve Bowitz
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 926 13 235

Varamedlem

Sigmund Bjørheim
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 51 74 51 67

Varamedlem

Ole Per Torgersen Tau

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

51 74 66 06

 

Varamedlem

Egil Pedersen

 

952 12 608

 

 Webmaster: Gunn Thelin Knutsen  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om Strand Kommune

Strand kommunevåpen består av tre vannhjul på sølv bunn. Vannhjulene representerer eldre tiders mølledrift med vannkraft, og den moderne elektrisitetsproduksjon, også med vannkraft. 

 

 

Fylke:

Rogaland

Administrasjonssenter:

Jørpeland

Areal:

218 km2

Befolkning:

12400 (2015)

Målform:

Nøytral

Internettside:

www.strand.kommune.no

 Informasjon fra snl.no

 

 

 

KOMMUNEBLOMST

   


Blåklokken (Campanula rotundifolia) er en flerårig planteurt i klokkefamilien. Planten blir 10-40 cm høy, og har en blå blomst formet som en bjelle (klokke), derav navnet. Blåklokken blomstrer fra juli til september. Planten finnes vanligvis på tørre enger og på fjellet.

 

 

 

 

 

 

STRANDASANGEN

Kommunen har også egen sang, skrevet av Elias Tilset og Holger Barkved.

 

 

 

GARDSGRENSER I STRAND

 

 

 

 DEN TIDLIGE HISTORIEN

Strand kommune ligger midt i Rogaland fylke, godt skjermet innaskjærs. Fjell, skog, kulturlandskap, skjærgård og fjord går hånd i hånd.

Det finnes mange fornminner i kommunen, og det har bodd mennesker i Strand siden tiden før steinalderen. Fordelingen av fornminner viser klart en tendens til at de tidligste bosetningene var konsentrert langs kyststripa. Flint og flintavfall har blitt funnet flere steder i Strand, for eksempel på Tungland, Nerhus, Tau og Åsen. Disse tyder på bosetninger så tidlig som 7 - 8 000 år f.kr. Vister - eller spor - av mennesker finnes også fra Steinalderen. Det er funnet en steinalderboplass på Tau, men også andre spredte funn viser til aktivitet i perioden, blant annet et samlet funn av sju flintdolker på Idse. Spor etter organisert masseproduksjon?

I denne perioden var folk ikke fastboende. De flyttet fra sted til sted etter fast mønster, og del av deres område var også "nordsjølandet", deler av Nordsjøen som dengang var fast land. Noen få familier levde i grupper på 20 - 30 mennesker, og utnyttet store områder til fiske, fangst og sanking. Klimaet var relativt mildt, med mye nedbør.

Bronsealderen, 1800 - 500 f.kr. ble klimaet tørrere, og store eikeskoger vokste på vestlandet. Jordbruk begynner å gjøre seg gjeldende, de første primitive plogene kommer i bruk, og husdyra er omtrent lik de vi har idag. Få funn fra bronsealder er gjort i Strand, men blant annet er det funnet to bronseøkser på Idse. En stor gravhaug på Hidle er også fra perioden, det samme gjelder helleristningene på Solbakk, Nag, Tveit og Sedberg. Fortidslandsbyen Landa i Forsand er en kopi av hus fra bronsealder og jernalder.

I denne perioden ble samfunnet mer organisert, og spesialisering gjorde seg gjeldende innen flere yrker. Fast bosettning gjorde også at det oppstod sosiale forskjeller, og det er i denne tiden at høvdingeslektene begynner å skille seg ut.

En antar at det fantes omkring 4 - 5 000 mennesker i hele Rogaland i perioden.

Jernalderen varte i Norge fra ca. 500 f.Kr - 1030 e.Kr. Mange gårder ble ryddet i Norge fra 300 f.kr. frem til ca 600 f.kr. På sørlandet og vestlandet ble mange av disse avfolket omkring år 600 f.kr. Vi kjenner ikke til årsaken, men det kan ha vært pest, matmangel eller krig. Fra 700 e.kr. begynner imidlertid en ny ekspansjon i områdene.

Kjennskapen til jernproduksjon og smelting gir bedre verktøy, og dermed bedre livsgrunnlag, selv om perioden kjennetegnes av et kaldere klima enn bronsealderen. Jernet finnes overalt i Norge i form av myrmalm, og kull til smelting kan utvinnes fra skogen. Jern blir således ikke bare et bedre, men også et mer tilgjengelig metall enn bronse, som i hovedsak ble importert fra utlandet. Befolkningen vokser raskt, og en regner med at det bodde ca 25 000 mennesker i Rogaland omkring år 500 e.Kr.

En av de eldste jarnblåstrar i Norge er funnet på Idse, en enkel grop med heller på sidene og i bunn. Disse primitive smelteovnene ble fyrt med kull, og brukt til å produsere jern av myrmalm, også kjent som raude. Redskaper av jern revolusjonerte samfunnet, en kunne nå bearbeide for eksempel tre på en enklere og effektiv måte. Dette la grunnlaget for nye byggemetoder, blant annet for hus og båtbygging.

Bosetningen i Strand øker betydelig i jernalderen. Typiske gardsnavn som ender på -heim; Grødheim, Heggheim, Bjørheim, Tjøstheim, osv er fra denne perioden. Det samme gjelder de gårdene som ender på -land; Veland, Høyland, Vatland, Varland, Lilland, Nordland, Helland, Førland, Langeland, Jørpeland, Tungland og Erland som eksempel. Det er også funnet funn fra folkevandringstid på Holta, blant annet en forholdsvis stor gullskatt. En hustuft finnes på Brautene, og gravhauger ved Førland. Langhaugen og rundhaugene ved Løbrekk på Tau, er fra denne perioden, samt en naustuft i strandastøa. Bygdeborgene på Borgåsen og Sedbergåsen, samt bautasteinene på Nag og den originale kjøleviksteinen er også fra jernalderen.

I Tauravågen låg det engang steinrøyser, kallet Bliderøysene. Blide betyr kastemaskin, og det er derfor trolig at det engang stod kastemaskiner her.

En kongsgård finnes også på Tau, det er Lilland, der Eirik Blodøks skal ha bodd. En veg opp til gården var lenge synlig, kalt Kongeveien. Rester av en stor hall var også synlig, og en gullskatt ble funnet.

Vi har også gravfunn på Helland og Melberg.

Helge Samuelsen 2007

(Kilder: Soga um strand, Rogalandsfunn, fra istid til middelalder, AMS)

Vi gir her en oversikt over noen av de viktigste fornminner, og deres plassering.

 

 

FORNMINNER OG MONUMENTER I STRAND

 

 

 Steinalder,  Bronsealder,  Jernalder,  Middelalder,  Nyere tid

 

Satelittfoto © Google Earth.

 

Les mer om Strand:

Store Norske Leksikon 

Wikipedia

 

Om Strand Historielag

Strand Historielag er en ideell organisasjon tilsluttet Rogaland Historielag og Landslaget for Lokalhistorie. Laget ble startet i 1995, og er åpent for alle interesserte.

Formålet vårt er å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie, samt å samle og ta vare på historie og tradisjoner som kan fortelle ettertiden om levekår og forhold i Strand gjennom tidene.

 

Du finner oss på Facebook : https://www.facebook.com/StrandHistorielag?ref=hl

Vi har også en egen gruppe på Facebook som alle er velkomne til å bli medlem av. Den finner du her: https://www.facebook.com/groups/416627335068241/?bookmark_t=group

 

 Se video fra stiftingsmøtet for Strand Historie- og Ættesogelag

 

 

 

 

Styret 2019

 

FUNKSJON

NAVN 

E-POST

TELEFON

Leder

Ola Barkve Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

51 74 90 87

Nestleder

Marie Toreson Jøssang
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 99 4 13 20

Kasserer

Lars Asbjørn Nag

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 952 49 245

Sekretær

Harald Maaland Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 480 24 327

Styremedlem

Anne Bjørlo Fiskå
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 51 74 78 02

Styremedlem

Trygve Bowitz
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

959 90 912

Styremedlem

Ole Grødem
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 51 74 41 43
Varamedlem
Sigmund Bjørheim Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 51 74 51 67

Varamedlem

 

Ole Per Torgersen Tau

 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

51 74 66 06

 

 

 

 

Bli medlem

Det er enkelt å bli medlem i Strand Historielag: Bare send en mail til Ola Barkve Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Medlemskontingenten er 200,- og betales til lagets bankkonto 3205.40.27035. Du kan også bruke Vipps: 585755.

Medlemskapet inkluderer et abonnement på bladet Sydvesten som kommer ut fire ganger per år.

Vi har ingen faste møter, men vi har slektskvelder på Jørpeland bibliotek tre ganger hvert halvår. Disse kveldene annonseres i Strandbuen og her på hjemmesiden vår. Vi arrangerer også både turer og kurs.

 

Velkommen til oss!

Underkategorier

 • Lagsmøte om Kolabyda 15-1-2020

  Mote 15012020b

  Tora-Liv Thorsen fortalte for ivrige lyttere..

   

   Levende historie fra Kolabygda

   

  Et fullstappet kjellerlokale i Folkets hus på Jørpeland ble onsdag kveld 15. januar presentert for levende historie fra Kolabygda, det nyeste tilskuddet til Strand kommune. Engasjert og kunnskapsrik forteller var Tora-Liv Thorsen, med god assistanse fra Eli Helena Stein. Det var en historie om et liv i små kår, på små gårdsbruk med noen få kyr, noen sauer og høns, der det for det meste var nødvendig å kombinere med fiske for å skaffe seg nok til å leve av. Den som eide skog, var også bedre stilt. Bygda har jo navnet sitt fra brenning av trekull, som ikke minst ga tjære til å tjærebre båtene. Tre sagbruk har det også vært i Kolabygda. Det var også en historie om godt naboskap og samhold, og en sjelden gang om store lykketreff, som det eventyrlige brislingkastet i Skeivik for 60 år siden, da 75 tonn brisling plutselig skaffet et notlag mer penger enn de hadde sett før. Vi ser fram til å høre mer fra Kolabygda i Strand Historielag.

   

   

Joomla templates by a4joomla