Fiskaa.jpgcontrast1.jpg

Årsmøte 2016

Årsmøte 2016

 

 

Årsmelding og regnskap  for 2015 ble godkjent.

 

                Det nye styret som ble valgt:

Leder:    Ola Barkve

Nest leder:  Anne Sigrun Bjørlo Fiskå

Kasserer:  Trygve Bowitz

Sekretær:     Turid Tungland Langvik

Styremedlem:  Øyvind Schmidt

Styremedlem:  Ole Grødem

Styremedlem:  Marie Toreson Jøssang

Varamedlem:   Sigmund Bjørheim

Varamedlem:   Gunvor Lauvsnes

Valgnemd. Olav Larsen og Annalisa Thelin Knutsen

 

Inge Ståle Førland og Annalisa Thelin Knutsen gikk ut av styret.

Det møtte 16 personer. Øyvind Schmidt leste fra sin bok.

 

 

Styret for 2016. fra venstre Øyvind Schmidt, Trygve Bowitz, Olav Larsen, Ola Barkve ny leder, Marie Jøssang, Sigmund Bjørheim,

Gunnvor Lauvsnes, Ole Grødem, Turid Langvik og Anne Fiskå.                             

 

 

 

Her er innkalling og årsreferat for året 2015.


                         Årsmøte!

                            Innkalling!

  Onsdag 3. februar 2016 kl. 18.30 i Strand Bibliotek i

                  Torghuset på Jørpeland.

                   Etter årsmøtesakene vil :

  Øyvind Schmidt vil lese fra sin bok:

            Det e’ løye det der..

SAKLISTE:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Valg av 2 personer som sammen med møteleder skal underskrive møteprotokollen.
  4. Godkjenning av årsmelding
  5. Godkjenning av regnskap.
  6. Kontingent.
  7. Valg av styremedlemmer og revisor, og valgkomité
  8. Valg av representanter til Rogaland Historielags årsmøte.
  9. Innkomne forslag.
  10. Program for 2016.

Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 22 januar 2016.

Program for 2016

Slektskvelder: Onsdager – 2. mars, 5. oktober, 2. november og 7. desember kl. 18.30

Vi møtes i Strand bibliotek, Jørpeland. Det blir også en blåtur i løpet av året.

Årsrapport og regnskap vil bli delt ut på årsmøtet. Det blir kaffe og noe å bite i.

VELKOMMEN                

Hilsen Styret

 

 

   Strand Historielag kontingent.

 

                Kontingenten innbefatter medlemskap i 2016 og bladet Sydvesten 4 ganger i året.

 

      kr. 120.-          konto 32053026566   - Forfall: 10-3-2016

 

   Ikke glem å skrive ditt navn i kid feltet.                  

        

         Årsmelding 2015

         Strand Historielag

         Styret i 2015

Leder              Annalisa Thelin Knutsen

Nest leder       Anne Sigrun Bjørlo Fiskå

Kasserer          Trygve Bowitz

Sekretær         Ola Barkve

Styremedlem  Turid Tungland Langvik

Styremedlem  Inge Ståle Førland

Styremedlem  Marie Toreson Jøssang

Varamedlem   Sigmund Bjørheim

Varamedlem   Gunvor Lauvsnes

 

 Styret i 2015, fra venstre Ola Barkve, Olav Larsen, Trygve Bowitz, Annalisa Knutsen leder, Sigmund Bjørheim,

Marie Jøssang, Inge Førland, Gunvor Lauvsnes, Anne Fiskå og Turid Tungland,

 

I løpet av året 2015 hadde laget 6 slektskvelder, 3 på vårparten og 3 på høsten. Dette er lagets hovedaktivitet, og relativt godt besøkt - og hvor en prøver å variere litt i tema/ informasjonssøking. Tora Liv Thorsen fortalte om krigens siste halvår i Forsand på årsmøte i 2015. Annalisa T. Knutsen viste hvordan en kan søke etter slekt på Digitalarkivet. Svein Dahle fortalte engasjerende om sin oppvekst i Bjørheimsbygd på julemøtet.

Laget har 68 medlemmer

Hjemmesiden blir stadig oppdatert med ny informasjon. Det er lagt ut så mye nytt stoff at vi måtte kjøpe mer plass til den. Det var innen 2015 ca. 13.000 besøkende som hadde vært inne på siden over 22.000 ganger. Bare i desember var det ca. 3000 besøk.

Laget har også to Facebook sider, Strand Historie med ca. 1400 følgere og Navn i Strand som er mye brukt. I desember ble det lagt ut en mimrekalender på Facebook med stoff fra siden. Det ble svært populært.

Laget har lagt ned stor dugnad i det historiske arkivet fra Stavanger Electro-Staalverk A/S og Ryfylke Kraftanlegg A/S. Arkivet er lagret lokalt og skal avleveres Statsarkivet når de har fått nye lokaler. Her er det mange protokoller fra 1913 og yngre, dessuten et stort billedarkiv. En mengde bilder er scannet og vil komme på lagets hjemmeside etter hvert. Bedriftsbladet Stavanger-Staal er allerede lagt ut. En del plantegninger fra staalverkets byggetid har laget også tatt vare på.

Vi mottok en samling bilder fra Vatland – returnert, og 20 bilder fra Henning Svendsen.

Bilder og tekst fra kirkegårdene i Strand er lagt ut på DIS gravminner.

Laget behandlet i 2015 flere vegnavn saker for Strand kommune.

3 medlemmer var på befaring på Jørpelandsholmen. 1 medlem deltar i et bokprosjekt om Stavanger Electro-Staalverk A/S. Vi har vært representert med en person på Rogaland Historielags årsmøte i Tysvær og rådsmøte på Forsand.

Sommerturen 6. juni ble til Sør-Hidle. Torgeir Hylen tok imot oss og viste oss rundt på øya. Han hadde mye å fortelle fra historisk tid og sin oppvekst på der. Fin tur i flott vær. 18 deltakere. 10. september var vi på besøk hos Ola og Ingrid Lekvam både på Lekvam og i Olabu på Leitet. 20 deltakere.

6-9-15 Mølleparken. Vi viste de to gamle filmene fra Tou Mølle. På låven samlet det seg ca. 100 personer som ville se filmene. I tillegg solgte vi en god del lokalhistoriske bøker. Blant annet:
Soga um Strand og Navn i Strand.

Hilsen styret.

 

Annalisa fikk gavekort som takk for innsatsen som leder i 16 år, av Turid T. Langvik

 

Inge Førland fikk lagets krus for innsatsen som styremedlem i flere år av Anne B. Fiskå

Ivrige tilhørere.

Joomla templates by a4joomla