Fiskaa.jpgcontrast1.jpg

Årsmelding for 2018


ÅRSMELDING 2018
STRAND HISTORIELAG

Leder Ola Barkve
Nestleder Marie Jøssang
Kasserer Stein Auestad
Sekretær Harald Maaland
Styremedlem Ole Grødem
Styremedlem Anne Bjørlo Fiskå
Styremedlem Trygve Bowitz
Varamedlem Helene Lervik
Varamedlem Gunnar Helmikstøl
Varamedlem Sigmund Bjørheim
Laget hadde ved utgangen av 2018 75 medlemmer.

På årsmøtet i 2018 ble det vedtatt å endre noen slektskvelder til temakvelder. Laget hadde 2 slektskvelder på våren 2018 + et årsmøte, hvor Angunn Skeiseid presenterte utkastet til kulturminneplanen for Strand kommune. På høsten 2018 hadde laget 1 slektskveld samt 2 historiekvelder; i oktober presenterte Ole Skår Botne gård og næringshistorie, og Ryfylkemuseet hadde en kort presentasjon. I desember hadde vi en kveld da Sigbjørn Seljeskog fortalte om oppveksten sin på «Brakkå» på Jørpeland.
I mai arrangerte Stein Auestad en historisk vandring på Tau, fra båthavna via prestegarden til Strandastøa.
Laget har mottatt noen navnesaker som vil bli behandlet i 2019.
Laget har mottatt arkivet fra FU Strand, tidligere Friundervisningen, for vurdering om og hvor det kan arkiveres, og om det kan gi stoff til historieskriving.
Marie Jøssang representerte laget på en runde på Jørpeland angående vurdering for merking og skilting av hus med «historisk sus».

De siste årene har et utvalg vært rundt på gravlundene i kommunen og vurdert verning av gravminner/støtter. I 2018 ble det anbefalt videre vurdering av 6 gravminner.

De dokumenter som laget har mottatt fra Stavanger SteeI, er blitt gjennomgått, sortert og lagt i arkivesker i henhold til offentlig anbefalt arkivnøkkel. Dokumentene er fortsatt på lager i Strand Bibliotek, men hensikten er å overlevere materialet til Statsarkivet i Stavanger. I dette arbeidet har vi fått en verdifull hjelp av arkivansvarlig Laila Fiskå-Skjervik i Strand kommune.

Heimesida vår blir stadig oppdatert med ny informasjon. Det var i 2018 totalt 20.515 unike lesere innom Strandhistorie.no mot 22.113 i 2017.
Laget har også en lukket Facebook-side Strand historie med 2447 medlemmer.

Historielaget vil takke Strand kommune for støtte og samarbeid i 2018.
Representasjon: Årsmøtet til Rogaland Historielag i april 3 stk. Kyrkjeleg fellesråd for verning av gravminner. Utvalg sammen med Strand kommune og Ryfylkemuseet for vurdering av minneverdige hus.

Joomla templates by a4joomla