Fiskaa.jpgcontrast1.jpg

Referater 2018

Referater fra møter i 2018.

 

 

Referat fra Strand historielags tur til Arkivenes hus på Ullandhaug onsdag 24. januar 2018.
12 av lagets medlemmer deltok i besøket på Arkivenes hus, etter invitasjon fra Interkommunalt arkiv i Rogaland, som er ett av arkivene som er samlet i det nye huset på Ullandhaug. De andre er Statsarkivet i Stavanger, Stavanger byarkiv og Misjons- og diakoniarkivet. Beate Aasen Bøe og Øystein Jonassen fra IKA Rogaland orienterte om hva som finnes i arkivene, spesielt i IKA, som tar vare på kommunale arkiver fra hele Rogaland, inkludert det fylkeskommunale. Det meste av arkivmaterialet skriver seg fra midten av 1800-tallet og oppover til vår tid, pluss noen private arkiver. Samlingen omfatter dokumenter fra kommunestyrer, formannskap og administrasjon, fra ulike komiteer, utvalg og tilsyn, og omfatter alt fra kirke og kultur til helse, sosial, skole, oppvekst, tekniske etater, næringsvirksomhet og krise og beredskap. Arkivet inneholder også mye interessant fra Strand, blant annet et rikholdig skolearkiv. Jonassen berømmet kommunen for å ha et ordentlig og godt arkiv. Skolearkivet inneholder blant annet en stor samling eksamensbesvarelser fra skolene i Strand fra 1897 til 1965, inkludert en rikholdig bunke norskstiler som kan ha betydelig kulturhistorisk interesse.
IKA Rogaland har både egen internettside og Facebookside, og det samme har de andre arkivene. Her finnes mye spennende for historieinteresserte, i Strand som i andre rogalandskommuner.
Vi takker for turen!
Referent:  Harald Maaland,  sekretær 
  
          Beate Aasen Bøe og Øystein Jonassen fra IKA Rogaland
 
Innhold i skolestyrets arkiv. Alle hadde lyst å lese gamle eksamens stiler.
             
                             Hylle på hylle med arkivstoff fra golv til tak i 2 etasjers høyde.
 
                              Ingunn, Gunvor og Harald lytter ivrig.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Referat fra temakveld om slektsgransking 10. januar 2017 kl. 18.30 i biblioteket på Jørpeland

Det var 12-13 frammøtte, og møtet fikk et uformelt preg der diskusjonen om slektsgranskingsprogrammer og annet gikk fritt, uten foredrag om noe bestemt tema. Det kom opp forslag om å lage en liten oversikt over hvilke dataprogrammer som er tilgjengelige på feltet. Føler noen seg kallet til å lage en slik oversikt, og eventuelt få den lagt ut på lagets hjemmeside?

Ellers fikk laget tre nye medlemmer denne kvelden: Sindre Idsal, Siv Jørpeland og Tor Marlow Barka.

Referent: Harald Maaland

 
 
Joomla templates by a4joomla