Drukningsulykke i Strand.

                                    31-5-1938 druknet 3 ungdommer på fisketur i Regnarvatnet.

                          Ulykken ble meget omtalt i avisene, både lokalt og i Aftenposten og Adresseavisen.

                                 Ulykken gikk svært inn på folk og den satte dype spor etter seg.

                                 Det er snart 75 år siden, men ennå snakker folk om hendelsen.

                                

                                              

                                         

                                                          

                                                           Aftenposten                               Adresseavisen

                                                           

                                                       

                                                     Kopier fra Stavanger Aftenblad.