Statsstipendiat Martin Nag fyller 80 år 30. juli 2007. Jubilanten har gjennom de siste tre tiår lagt for dagen et omfattende engasjement på lokalhistorisk plan i Rogaland. Fra å være litteraturkritiker og forsker i slavisk litteratur har han beveget seg i retning av også en omfattende produksjon av stoff av mer lokalhistorisk karakter, især om kvekerne i Rogaland. Martin Nag er en kløpper til å grave fram ukjent stoff både i arkiver og ved oppsøkende virksomhet.

Tidlig fattet han interesse for Kjøleviksteinen som befinner seg i Universitetets oldsakssamling på Historisk Museum i Oslo, og var en viktig katalysator til initiativet som ble tatt til å få reist en kopi av den kjente runesteinen i Kjølevik.

 

I Strand har han også bl.a. lagt ned et omfattende arbeid ved å skrive historien om husmennene på Nag.

Hans interesse for og betydelige engasjement rundt kvekerbevegelsen hadde sitt utspring i at hans farmor kom fra det velkjente kvekermiljøet på Idse i Strand. Banebrytende i denne henseende var boka ”Det indre lys” om Strand-kvekerne og deres nærmiljø i Ryfylke og i Amerika som utkom i 1983. Han har publisert en rekke lokalhistoriske hefter fra Strand og fra Utsira, der moren hadde sitt opphav i det lokale fiskermiljøet.

I 1995 ble han hedret med Utsira kommunes kulturpris. Strand kommune hedret ham med en særskilt kulturpris på et arrangement på Villa Tou i 2004.

Når man går i sitt åttiende år, ville mange ha hvilt på sine laurbær. Men Martin har ennå ikke tenkt å legge ned pennen. Han er hele tiden aktiv med nye bokprosjekter som spenner fra stoff av et mer lokalt preg til ukjent stoff om dramatikeren Henrik Ibsen. Ei ny bok fra hans hånd er like om hjørnet.

Lars Asbjørn Nag, 12.07.07

(Foto: Lars Asbjørn Nag/Bearbeiding: Helge Samuelsen)