Lars Hertervig

16.2.1830-6.1.1902

Lars ble født på Borgøya i Tysvær. Da han var 7 år flyttet familien til Stavanger. De bosatte seg i Rosenberggt 38 nær enden av Ø. Strandgate. Familien var tilhengere (ikke medlemmer) av kvekerne i Stavanger. Allerede som 8 åring begynte han i lære hos malermester og kveker Endre Dahl som hadde verksted i Nygaten. Da han var rundt 20 år var det flere borgere i byen, bl. andre Grosserer Hans G. B. Sundt som gikk sammen og finansierte hans utdannelse ved Den kongelige Tegne- og Kunstskole i Christiania. To år seneree dro han til Dusseldorf og gikk i lære hos Hans Gude. Noen år senere klaget han over sin sykelighet og ble i 1856 lagt inn på Gaustad Asyl. Han fikk diagnosen schizofreni. Senere rundt 1865 kom han tilbake til Stavanger og hadde forskjellige oppdrag, men etterhvert hadde han ikke økonomi til å male på lerret. Sammen med faren laget han små møbler som ble solgt på torget, og tok eller småjobber. De siste årene tegnet og malte han på alt han kunne skaffe. I boka Fragmenter viser de en god del tegninger som han lagte på tapetrester, tobakkspapir og innpakningspapir av forskjellig slag. Han limte småbiter av papiret sammen for å få noe å male - tegne på. De siste åren var det smått med malerutstyr, men i 1899 innvilget fattigkassenhan penger til tegnesaker. Han døde 6. januar i 1902. Kielland oppfordret i en avisnotis folk om å møte opp i begravelsen.

 Fra Wikipedia:

"De siste 30 årene slet han med dårlig økonomi og hadde ikke lenger mulighet til å male med olje på lerret. Fra denne perioden er det arbeider utført med akvarell og gouache på papirer som ikke var beregnet for slike arbeider. I noen bilder bygger han opp arbeidene av flere lag og biter av papirer som er limt sammen med hjemmelagd rugmelsklister.

Hertervig hentet sine motiver fra stavangerområdets natur med dens fjordpartier, kranset av stenknauser og furuer. Hans arbeider fra 1860-årene er særlig merket av sykdommen. Trærne får forvillede fantastiske former, klippene og skyene har ofte blokkaktige former. Hertervigs kunst har en sterk virkning med sitt enfoldige alvor, sin rike natursans og forunderlige farger. Særlig egenartet er hans sterke blå himmel."

        Lars Hertervig var flere ganger på Strandalandet sammen med kveker venner og her er to skisser fra disse besøkene.

 

                                                                                                  Fra Strandastøa.

                                                    På Hidlefjorden.