Asgjerd Taksdal.

Hun er en stor kulturformidler, og er blitt hedret i mange sammenhenger.

Dessuten har hun skrevet bok om sin barndom og oppvekst i Strand.

2001

 

Aftenbladet 2002