Per en uskikkelig gutt.

 

 

Gunnar A. Skadberg har skrevet en flott artikkel om Gabriel og Gustava Kielland. Gabriel var prest på Finnøy fra 1824 til 1837. Her får en historien om et ektepar som satte mange spor etter seg. Gustava var skrivekyndig og skrev sine erindringer. Dessuten skrev hun den julesangen som alle kjenner: Å jul med din glede. Skadberg forteller ompresteparet og miljøet rundt dem. Her kan en finne mange opplysninger om folk og ikke minst historier om den enkelte.

Her kommer bare et lite avsnitt om Per fra Tau.

 

Artikkelen står i Lokalhistorisk årbok for Rogaland: Ætt og Heim 2013. Boka fås på historielagets kontor http://rogaland-historie.no/  eller lånes via bibliotek.

Her er også andre meget bra artikler:

Arne Kviterud: Stavangers middelaldergeografi

Jan Fredrik Berg; Skysstasjonen på Lura i 1830-åra

Odd Jan Andersen: Løypestreng i Indre Frafjord

Erling Torkel Endresen: Lovisa i Aasen

John Faltin Hafsø: Liflige toner fra byen i sør.