Thorsnes ligger på grensen mellom Strand og Forsand kommune.

 

 

 

les mer fra øverste bilde høyre spalte.

les videre fra øverste bilde midtre del.

 

                        Denne delen av teksten fortsetter fra der det står om Preiekestolhytta i den første delen av artikkelen.