Ei god kvinne skulle komma stille og gå stille, etter å ha levd i det stille, bak kjøkkengardinene der ho la sin kjærleik ned på flasker og glas,

i sausar og bakverk. Skapartrongen skulle ho gå til heklenåla med, og laga dei flottaste sengeteppe som tida så ville tære bort i ei kiste på loftet.

 

Ei bru og eit gjerde

Mens trådar og liv rann gjennom fingrane hennar, reiste ektemannen bautaer over seg sjølv. Ei bru her og eit steingjerde der.

Ei god kvinne fekk ei grav, nokre tårer, så var ho borte.

Mange har døydd og aldri meir blitt nemnde. I dag kan alle reisa bautaer over seg sjølv. Endåtil eit sengeteppe kan få evig liv.

Moderne menneske driv og døyr i vekevis. Først sovnar dei inn, deretter døyr dei på Facebook, og midt i den digitale lysbrenninga, blir kista seinka i grava.

Framleis fins det kvinner som føretrekk å leva og døy på gamlemåten.

Inger Talette Heng (76) sat ikkje i styret for Statoil. Ho var heller ikkje på Facebook. Så kvar var ho då?