Jørgen Risdal var en velkjent person i Strand.

Fra Stavanger Aftenblad.

1936

Han fikk Kongens fortjenstmedalje.

Han døde i 1942.

i 1941 mistet han sønnen Olav Risdal da skipet "Richard With" ble senket,

og sønnesønnen Jørgen Risdal som var ombord i "Barø".