1980

Tvungen renovasjon ble innført fra 1-1-1980 for hele kommunen. 9.

1980

Strand fikk to distriktstannleger. 9.

1980

Kommunestyret i Strand hadde 14 møter i 1980. de behandlet 217 saker.

Formannskapet hadde 21 møter og behandlet 491 saker.

Skolestyret hadde 8 møter og behandlet 123 saker.

Det var tilsatt 115 lærere i grunnskolen, av disse var det 14 stk uten lærerutdanning. 9.

1981

Hurtigbåtruten mellom Jørpeland og Stavanger ble offisielt åpnet 2. januar. Den gikk en tur om morgenen 6.10 og retur kl. 15.45 fra Stavanger. Etter kort prøvetid ble det diskusjon om rutetidene. I løpet av januar var det bare 60 personer som hadde skaffet seg månedskort. Det kom i gang bussruter som passet til hurtigbåtens tider. På Kvalvåg ble kaien utbedret for at hurtigbåten skulle kunne gå innom der morgen og ettermiddag. 9.

1981

Fra årsskiftet økte strømprisene for husholdninger.

Abonnementsavgift kr. 190,- pr. år. Effektavgift kr. 315,- pr. KW og år.

Energipris 9 øre pr. kWh og overforbruk 35 øre pr. kWh i tillegg. 9.

1981

Jørpeland Vel, en forening som ikke hadde vært i drift på 16-17 år hadde en konto med noen kroner på. De to siste styremedlemmene bestemte at de skulle gi pengene til Folkehjelpen på Jørpeland. Edvard Tungland tok i mot kr. 1466,81 på vegne av folkehjelpen. 9

1981

Tauferjene: Tilbakeskritt for Strand med to 90 bils-ferjer, sa rådmann Ivar Bjerkeland. Som vanlig var det kamp om ferjer og rutetider. 9.

1981

Kommunen la fram en generalplan som skulle gjelde fram til 1990.

Ny trase’ Botne – Oanes var først på prioriteringslisten.

Det var ønske om 3 nye leger fram mot 1990.

Det var ønske om opprettelse og drift av ungdomsklubb både på Tau og Jørpeland. 9.

1981

Det var eksteriørdømming av ull og sau i Bjørheimsbygd i regi av Bonde- ungdomslaget. 9.

1981

Det hadde vært en merkbar økning av besøkstallet på kinoen året før. 18.000 voksne og 5000 barn hadde vært på kino, en økning på 3900 personer. Filmer som: Karneval i Vaccaares for voksne og Latterbomben for barn ble vist i januar. For første gang ble det vist nattkino i Strand. Det var ”Jenter på Heisatur—” 9.

1981

I januar kom første medlemsbladet for idrettslaget Staal ut. Det var Bjørn Trelvik som sto for bladet. 9.

1981

”Kortå på bordet” ny strandarevy i regi av Strand B.U. Ole Krumsvik hadde skrevet de fleste tekstene. Det var i alt 24 forskjellige innslag og mange skuespiller fikk vist sine kunster. 9.

1981

I februar fant familien Breivik på Tau en huggorm på terrassen. Til tross for mange kuldegrader om nettene varmet sola om dagen. Både Kanadagås og ”vibå” ble observert. 9.

1981

Tau båtforening vedtok å øke leien fra kr. 60,- til kr. 75,- pr. meter bryggeplass. 9.

1981

Det var 2286 personbiler, 19 busser, 100 varebiler, 280 traktorer, 7 motorredskaper, 401 mopeder, 53 motorsykler og 464 tilhengere som var registrert i Strand ved årsskiftet 1980/81. Totalt 3739 kjøretøyer, mens det i Forsand var 229 personbiler, 1buss, 14 varebiler og 17 lastebiler. I Hjelmeland var det 1639 registrerte kjøretøyer. 9.

1981

Strand Trav og Hesteeierlag laget en 400 meter lang treningstravbane på Fjelde. 9.

1981

Norsk Folkehjelp Strand Lag ble opprettet. Fra før var det to lag, ett på Tau og ett på Jørpeland. De slo seg sammen til et lag. Da ble de et av de største folkehjelpslag i landet. 9.

1981

Fra 26. mai kunne bileiere få kontrollert bilen ved Vegstasjonen på Tau. De hadde åpent siste tirsdagen i måneden. 9.

1981

Aske Formulartrykk A/S har startet opp sitt trykkeri på Tungland. 9.

1981

Strand kommune hadde noen få ledige telefoner i Jørpeland og Fiskå området. Disse ble tiltenkt eldre og uføre med særlig stort behov for telefon. Fast abonnementsavgift kunne søkes dekket, men måtte på grunn av knapt tildelte midler bli underlagt en forholdsvis streng behovsprøving. Søknad til Sosialsjefen. 9.

1981

Det ble arbeidet med å få i stand en kombinert bank og bokbuss i kommunen. Strand Sparebank og Strand bibliotek samarbeidet. 9.

1981

17. mai salutten på Jørpeland om morgenen startet en skogbrann oppfor Fjeldebakken. Ca 2000 mål småskog lyng og kratt brant opp. Heimevernet, Folkehjelpen og mange frivillige deltok i slukkingen. Men på grunn av vinden var det et vanskelig arbeid. Det ble satt inn et redningshelikopter fra Sola til hjelp i slukkingen. 9.

1981

Boligtomter. Kommunen annonserte at i løpet av 1982 – 83 ville det bli opparbeidet en del nye hustomter. For å få tomt måtte en stå på venteliste. Reglene var slik:

Innenbygds søkere går foran utenbygds søkere.

Tildelingen skjer i den rekkefølgen søkerne er oppført på ventelisten.

Det var en liste for Jørpeland og en for Tau-området.

En kunne bare stå på en liste.

Søkerne måtte være myndige (over 18 år).

De som takket nei til tilbudet om tomt, måtte søke på ny for å få nytt tomtetilbud. 9.

1981

222 biler som ble levert til vraking på oppsamlingsplassen i Nordmarka ble sendt med båt til Østlandet for hogging. Vrakpanten for biler avskiltet etter 1977 var kr. 600,- 9.

1981

Anne Cath. Vestly besøkte Jørpeland ungdomsskole. Sammen med Ryfylke Visegruppe underholdt hun ca 400 barn og voksne med fortellinger fra bøkene sine. 9.

1981

Det ble bevilget penger til å få reparert den gamle skolen på Fiskå. Den ble tatt i bruk som skolemuseum. 9.

1981

Kommunestyret vedtok i juni reguleringsplanen for Myrane på Tau. Området var privat og det ble regnet med en del boligbygning.

I den forbindelse mente noen at det kunne bli en del trafikkproblemer i Karlsakrossen. Det ble satt fram forslag om å lysregulere krysset. 9.

1981

Norsk Luftambulanse opprettet en base ved sykehuset i Stavanger. De hadde et ambulansehelikopter som kunne rykke ut ved behov. Legene i Strand var ikke sene om å ta det i bruk. Allerede første uken det var i drift kom helikopteret to ganger til Jørpeland. Tor Jarle Barkved ble hentet av legehelikopteret. Han var alvorlig syk og det var bare den raske hjelpen som reddet han. Da han ble utskrevet fra sykehuset 20 døgn senere, ble han fløyet hjem. Tor Jarle ble maskoten til mannskapet, og fikk også en modell av helikopteret. 9.

1981

Ryfylke Visegruppe ga ut sin plate ”Før oljå kom”. På kort tid solgte de 1.600 plater. 9.

1981

Fjordsyn barnehage på åpnet i august. Den hadde to avdelinger og plass til 38 barn. 9.

1981

”Langs Landeveien” var et populært TV program. I oktober hadde de et innslag fra Strand. Georg Jakobsen fra pensjonistforeningen ble intervjuet. De besøkte bedrifter som Tou Mølle, Tjøstheim A/S og Staalverket. Rønnaug Foss Alsvik og andre lokale musikere var også med. 9.

1981

Formannskapet vedtok at det skulle settes opp gatenavnskilter i boligstrøk, mens husnummerskilt måtte huseierne selv sørge for. 9.

1981

Det ble slutt på å få mangellapp hvis bilen kjørte uten skvettlapper. 9.

1981

Strand Kristelig Ungdomskorps startet med å utgi sin første Strandeplatte, med motiv fra Strand. De ga ut en hver jul i ti år. 9.

1981

Kåre Tveit tok hammer og meisel i bruk og hogde runer inn i en kopi av runesteinen som ble funnet i Kjølevik. Se: https://www.strandhistorie.no/index.php/eldrehistorie/kjoleviksteinen/149-karetveitvilhugge

1981

Kristian Vervik installert landets først data anlegg for foring av sine 400 griser. Han kunne programmere hvor mye for grisene skulle få og når. 9.

1981

Det ble klaget på at Vostervannet var forurenset og at det luktet ille av bekkene som rant ut i det. Det var silosaft som var forurensingskilden. 9.

1981

Vegvesenet satte ned fartsgrensen på Solbakk fra 80 til 60 km. i timen. Det kom mange protester på at det var for lav fartsgrense. Trafikknemnda ville beholde 80 km., mens politiet ville ha 60 km. i timen. 9.

1981

Damene på ”Ren Vask” fikk seg en overraskelse da de fant et gebiss i klesvasken. En annen dag fant de et gullarmbånd i vasketøyet som kom fra Stokka sykehjem i Stavanger. Den takknemmelige eier ble så glad at hun spanderte marsipankake på finneren. 9.

1981

Ferjestøene på Oanes, Lauvvik og Forsand var for dårlige, spesielt når det er flosjø. En ØB buss tok nedi ferjelemmen og motorolje rant ut. Bussen kunne ikke kjøre videre før den reparert. 9.

1981

Stadig flere ville ha telefon, men mange ville ikke kunne få før i 1983-84. 9.

1981

En hjort forvillet seg inn på brannstasjonen i Stavanger. Der ble den bedøvet og fraktet til Strand hvor den ble sluppet i Jøssangmarka. 9.

1981

Brøyt på Jørpeland ble lagt ned. Etter stålverkskonkursen startet Brøyt opp en avdeling i lokaler på stålverket. Der var 16 mann ansatt og avdelingen hadde vært i drift i 3 år. 9.

1981

I oktober var det innbrudd hos urmaker Bjelland. Tyvene stjal smykker for ca. en halv million. En uke senere ble tyvene tatt i København og Bjelland fikk smykkene igjen. 9.

1981

Ingvald Rasmussen som drev en tobakk og frukt forretning øverst i Vågabakken på Jørpeland, sluttet etter 45 år. Han var den første kommisjonær for norsk tipping. Margot Eriksen overtok butikken. 9.

1981

Martin Notvik fikk en kjempemakrell i Botne. Den veide 3,3 kilo og var 71 cm. Lang. 9.

1981

Daghjemmet for barn med fysisk og psykisk ble åpnet på Tungland. Margot Oftedal var en av drivkreftene bak tiltaket. 9.

1981

Andor Fjelde åpnet sin nye forretning i Rådhusgata. 9.

1981

Fra Tjøstheimlia i Strand ble det sendt et juletre til Middelsborough i England. Treet måtte ikke være over 15 meter for da ville det bli større enn det som de fikk i London, og det gikk ikke an. 9.

1981

Ryfylke Visegruppe vant Prøysenprisen for platen ”Før oljå kom”. 9.

1981

Strand Lions Club tok i mothjelpepakker til Polen. Gavene gikk til byen Orneta. Det var unntakstilstand i Polen og folk trengte mat. En kunne gå i butikkene og kjøpe en ferdig pakke som inneholdt: Tørrmelk, soyaolje, margarin, tran, vitaminer, kjøtthermetikk, sild i olje, leverpostei, såpe, tannkrem og vaskepulver. Pakkene kostet kr. 150,-. 9.

1981

Sigmund Holgersen startet Strand’s første bilforretning på Jørpeland. 9.

1981

Tidligere statsminister Trygve Bratteli og kona Randi var hovedgjester da Midtre Ryfylke Samorganisasjon hadde juletilstelning for 165 pensjonister i Folkets hus på Jørpeland. 9.

1982

Gudmund Rydning fra Jørpeland ga ut en grammofonplate med egnesanger og melodier. Han fikk kommunens kulturstipend på 6000-. kr. 9.

1982

Ferjeproblemer ble det allerede første uke i januar. Det var politisk streik, så ingen ferjer gikk før kl. 9.55. I januar kolliderte ferja med kaien i Stavanger, med den følge at en dame falt overende og brakk lårhalsen.

1982

Ved årsskiftet var det 60 personer som var helt arbeidsledige 41 menn og 19 kvinner. 9.

1982

Jens Bjørheim, Strandbuens journalist var tidlig i januar på vei til Bjørheimsbygd. Da ble han var en and som var frosset fast i isen. Han klarte å hogge den løs og fikk fjernet issvuller rundt beina, slik at den kunne komme seg tilbake til flokken sin. 9.

1982

Polen-aksjonen som ble startet i slutten av 1981, fikk stor støtte. Folk og bedrifter ga penger og gavepakker så allerede i begynnelsen av januar kunne Nils Olav Lyse sette seg i traileren med kurs for Orneta i Polen. Det var samlet 1300 mennesker i kirken da de kom fram, og folk gråt av glede.. De sendte sin takk til alle i Strand som hadde gitt gavene. Utover våren ble det samlet inn mange penger og gaver, så det gikk flere trailere til Orneta. Det var mange som fikk brev fra Polen og i Strandbuen ble det etterlyst noen som kunne oversette fra polsk. 9.

1982

Venterommet på Tau kai ble stengt i helgene. Det førte til protester for det var en del som gjorde sitt fornødne rundt omkring. Til stor ergrelse for mange. 9.

1982

Nordre Strand Båtforening bygget molo på Sørskår. I båthavna ble det plass til 47 båter. 9.

1982

Vegdirektoratet ga tillatelse til at folk kunne få montere kjørelys til bruk på dagtid, på bilene. 9.

1982

Gards og ættesoge for Strand. Kulturstyret håpet å få tilslutning til at kommunen skulle få skrevet en bygdebok for Strand. 9.

1982

Folkets hus på Jørpeland måtte si stopp for dansearrangementer, for gulvet var for svakt. De kunne risikere at det ville skje en ulykke. 9.

1982

Bjarne Fundingsland som kjørte skolebussen fra Heia, klaget på veien. Den hadde så dårlig standard at han var redd for sikkerheten. Det var problemer når han møtte større biler i bakkene. 9.

1982

Videobølgen skyllet over Strand. Det var mulig å leie videofilmer på seks steder i kommunen. Western og skrekkfilmer var populære. 9.

1982

En hund gikk gjennom isen på Kvam, folk hørte på hylene dens og varslet politiet. Det varte ikke lenge før den ble reddet av lensmannsbetjent Arvid Næss. 9.

1982

Drikkevannet på Tau var skittent og luktet vondt, klaget folk over. De kokte vannet før bruk. Klesvasken ble heller ikke hvit. Kommunen satte i gang med å spyle ledningsnettet. 9.

1982

Keramiker og skulptør Kjell Johannessen fra Jørpeland fikk ikke ha reklameskilt stående ved riksveien ved verkstedet sitt på Fjelde. 9.

1982

12 ungdomsskole elever fra Jørpeland fikk prøve sjølivet om bord i hurtigruten. De jobbet om bord og fulgte båten fram og tilbake fra Bergen til Kirkenes. 9.

1982

Strand Sanitetsforening fylte 70 år, og Jørpeland Sanitetsforening fylte 60 år. 9.

1982

Ryfylke Visegruppe utga boka ”Ei visa eg vil kveda” Ryfylkeviser.

Senere på året fikk de Strand kommunes kulturpris. 9.

1982

Det fløt av boss i Jørpeland sentrum, og folk klaget. Da tok førskole elevene fatt og ryddet opp. 9.

1982

Skolebarna i Kjøleviks-krossen hadde ikke noe leskur til vern mot regn og styggevær. Med støtte og velvilje fra kommune og vegvesen, satt bygdefolket i gang en dugnad. Det varte ikke lenge før leskuret var på plass. 9.

1982

Staal’s småguttlag var med på dugnaden da det ble lagt nytt banedekke på grusbanen på Jørpeland. 9.

1982

En kveite på 34 kilo fikk Siv Mette Pedersen og bestefaren da de trakk garnet i Lysefjorden. 9.

1982

Folkets Hus kino hadde bra besøk første halvdel av året. De mest populære filmene var 2 filmer om Olsenbanden. 22.000 mennesker besøkte kinoen i 1981. 9.

1982

Det ble lagt fram planer om regulering av Jørpelandsvassdraget. Det førte til mange leserbrev og stort engasjement blant folk utover året. 9.

1982

Nordre Strand Skulekorps fylte 10 år. De hadde 39 aktive medlemmer. 9.

1982

Kjell Nygård satte opp: ”Cubuspokalen.” Den skulle tilfalle den beste fotballspilleren i Staal. 9.

1982

Nesten hver helg var det ”kakeutlodninger” utenfor butikkene i Strand. Folk ble oppmuntret til å kjøpe lodd og dermed støtte aktiviteter i de forskjellige lag. 9.

1982

Olav Almeskar var den eneste skomaker i ytre Ryfylke. 9.

1982

Strandamila ble arrangert for 3. gang i et strålende vær. 415 personer deltok. 9.

1982

MF ”Strand” en 90 bilsferje ble satt i rute i april. Røykerne var misfornøyd med salongen under dekk. Den var altfor liten. Pendlerne mente at DSD prioriterte bilene, mens passasjerene var et nødvendig onde. 9.

1982

Det var fare for bensinmangel på grunn av streik. Bilistene sto i lange køer for å få fylt opp bilen. Noen fylte også i kanner og oljefat. 9.

1982

Ung-gutten Alf Egil Rørheim lærte seg å stoppe ut fugler og dyr, og viste fram resultatet til Strandbuen. 9.

1982

Kommunen måtte sette opp gitter rundt trærne i Jørpeland sentrum, for trærne ble stadig kjørt ned av bilister eller ødelagt av hærverk. 9.

1982

Tekstilgården satte opp en pokal som skulle deles ut til den fotballspilleren som viste best innsats på Staals guttelag. 9.

1982

I Jørpeland kirke ble en skulptur som symboliserte oppstandelsen, laget av Per Odd Aarrestad, satt opp. 9.

1982

Det ble diskutert om at Staals fotball-lag skulle slås sammen med MIL’s fotball-lag. Det burde være nok med et lag i kommunen, mente formannen Arne Knutsen i Staal. MIL syntes tanken var god, men mente det ville bli store praktiske problemer. 9.

1982

Det ble opprettet 4 verneområder for sjøfugl i Strand. Det var Kjeøy, Horgje, Grasholmen med Knibringane og Langholmen med Larsholmskjæret naturreservater. 9.

1982

Grand Prix på Førland! Noen jenter fra Jørpeland arrangerte sin egen konsert på lekeplassen. De fikk inn 320,- kr. som gikk til Redd Barna. 9.

1982

Juni: Stranda-stevne på Fiskå. Samtlige korps i Strand og et korps fra Årdal hadde konsert på solen på Fiskå. Det ble en vellykket dag med strålende vær og fin musikk. 9.

1982

På Holta fant man et rotterede med flere unger. De ble tatt av dage, men den ene rotteungen ble gitt til kattemor som jaktobjekt. Men nei da, - kattemor tok den til seg og den fikk patte sammen med hennes egne kattunger. 9.

1982

Arbeidet med gang og sykkelsti langs Fjelltunvegen på Jørpeland startet. 9.

1982

Harald Offshore A/S ønsket å få tildelt industriområde på Jørpelandsholmen. Der kunne han skaffe arbeid til mellom 600 og 1200 personer.

Singel & Grus ønsket også å etablere seg på Jørpelandsholmen. 9.

1982

Tau Mek. Verksted leverte en kjempestor silo på 15 meters høyde og en diameter på 4 til Ulla Førre anlegget. 9.

1982

Barkastølen på Leite har lange tradisjoner. Budeiene holdt til ved Lusabergknuten. Der ble både de og buskapen forstyrra av allslags skrømt. Så de flyttet til et annet sted. Der har noen bønder gått sammen og bygget ”Fellesfjoset” som nå er den eneste støl i drift i Rogaland. 9.

1982

Ansgars Daglivare åpnet butikk i Osabakkane på Tau. 9.

1982

Jørpeland Bilverksted flyttet inn i nye lokaler. 9.

1982

”Pedersen i Vågen” la ned sin kolonialbutikk. Butikken var mellom 130-140 år gammel. Marta og Paul Torkelsen drev familie butikken fram til 1982, da overtok Gerd og Gisle Ravnås driften. 9.

1982

Ungdommer på Førland var sinte for vegvesenet hadde delvis ødelagt fotball løkka da de utbedret en bru i Leitevegen. 9.

1982

Kjøleviksteinen – kopien kom på plass i Kjølevik. Kåre Tveit hadde lagd kopi av steinen. 9.

1982

Som radioamatør tok Michael Theiss initiativ til at funksjonshemmede kunne få lære mer om denne verdensomspennende hobbyen. 9.

1982

Strand sparebank fylte 60 år. 9.

1982

På Sør-Hidle holdt skule-nemnda i Strand et historisk møte. I forbindelse med at Janne Kristin Lunde skulle begynne i 1. klasse. På Tau. Det hadde det ikke vært skoleelever herfra de siste 20 år. Kommunen måtte opprette en skoleskyss så hun kunne komme seg over fjorden. 9.

1982

Ordfører Gunnar Fatland, rådmann Ivar Bjerkeland og Jacob Langvik fra trafikknemnda dro til Stortinget i Oslo for å legge fram problemene som pendlerne i Strand hadde. 9.

1982

I kommunestyret kom det et forslag om at de skulle sende en henstilling til regjeringen om at det i Norden burde være en atomvåpenfri sone. Forslaget falt med 10 mot 19 stemmer. 9.

1982

Strand Bilsenter spanderte bløtkake på kundene som kom innom. De hadde dekt en Honda Civic med fløtekake. Det var mange som fikk smake den. 9.

1982

Jens Book Jensen besøkte Strand Sjukeheim og underholdt beboerne og ansatte. Ikke minst populært var det da han sang ”Når kastanjene blomstrer i Bygdøy Allé”. 9.

1982

Tau Snarkjøp utvidet butikken, og køene i kassen ble lange. 9.

1982

Strand Kristensenter etablerte seg i ”Gjestgiveriet” på Jørpeland. De satset på å gi ungdommer som var kommet litt skjevt ut et tilbud. 9.

1982

Ester Tungland fra Jørpeland ble norgesmester i ”sildeanretning”. Det var Bondeungdomslaget i Harstad som sto som arrangør. 9.

1982

En morgen sto det en stor elg og kikket inn vinduet til familien Hatteland på Tau. 9.

1982

Det ble oppdaget en del lus i håret blant skole- elever og barnehagebarn både på Tau og Jørpeland. Helsesøsteren sa at det ikke var noen form for epedimi. 9.

1982

For niende gang hadde SR-Bank og Norsk Folkehjelp en aksjonsuke og delte ut gratis refleksbrikker til kunder og folk som var ute i kveldsmørket. 9.

1982

Kommunen overtok ansvaret for veien mellom Leite på Jørpeland til Holane i Bjørheimsbygd. 9.

1982

Strand Sjukeheim arrangerte basar med mange fine håndarbeider som var laget på arbeidsstuen. De fikk inn kr. 16.000,- 9.

1982

Stein Rønning vant tre gullmedaljer i karate på et stevne i Bergen. 9.

1982

”Det verste vi har i Strand,” sa teknisk sjef om kloakkforholdene i området ved Håbakk. Kloakken lå og fløt langs strendene. 9.

1982

Martin Nags utvalgte verker ble utgitt på russisk. De kom i et opplag på 10.000. 9.

1983

Januar: Tre bedrifter ønsket å etablere seg på Jørpelandsholmen.  Hans Norland, Singel og grussenteret og Harald Offshore, dessuten var Nye Stavanger Staal A/S interessert. Formannskapet diskuterte bru eller gjenfylling av sundet. Det var flere lesere som skrev i avisen om at naturperlen ikke måtte ødelegges.  9.

1983

Januar: Formannskapet ønsket at vegvesenet skulle bygge en reservekai på Tau, i tilfelle kaien ble ødelagt. 9.

1983

Januar: Anleggsarbeidet for Østerhus Bilruter A/S nye plass på Tau startet. 9.

1983

Januar: Hurtigbåt fra Tau starter 1. mars. Båt skal gå fra tau kl 7.15, men det blir ingen retur på ettermiddagen. 9.

1983

Januar: Døvik Fiskeoppdrett A/S sendte 2.5 tonn laks til Amerika. Laksen ble pakket på 5 forskjellige måter for å teste ut hvilken metode som var best. 9.

1983

Januar: Jørpeland svømmeklubb har fått sin første kretsmester. 13 år gamle Bernt Økland stod for denne bragden i et svømmestevne på Karmøy. 9.

1983

Januar: Det var stor oppslutning på rock’n roll – swing kurset som Strand Folkedanslag arrangerte på Tau. Det var 130 deltakere. 9.

1983

Januar: Framlagets fane kom til rette etter 45 år. Laget fikk i 1936 en fane, men under krigen ble laget lagt i bero. I 1982 ble det startet på ny. Harry Radelgruber hadde tatt vare på fanen i alle årene og overrakte den til lederen. 9.

1983

Februar: Vernet verksted på Tungland ble åpnet. 9.

1983

Februar: Endelig kom snøen. Ungene gledet seg og fant fram ski og akebrett. 9.

1983

Februar: Asta Seldal og datteren Ellen overtok Gobiten gatekjøkken og satser på kafe’ hvor en kan få kjøpt middag. 9.

1983

Februar: Utrolig men sant. To snekkere skulle fikse et tak på gården Foreneset opp i Dalen som kommunen eide, men de tok feil og fikset taket på Selemork i stedet. Eieren lurte på hvordan han skulle komme seg inn, for de hadde satt på nye hengelåser også! 9.

1983

Februar: Postkontoret på Tau flyttet fra kaien og opp til Tausenteret. 9.

1983

Februar: Nag Maskin A/S vil også ha tomt på Jørpelandsholmen. 9.

1983

Februar: Strand Samvirkelag åpnet ny butikk i Tau senteret.
Åpningstilbud: Frosne grønnsaker kr. 12.90
3 l. Tou brus kr 11.90
5 kg Per margarin kr 43.90
Coop kaffe 500 g. kr 19.90
Nakkekoteletter kr. 43.90 pr kg.
Reker i lake, 300 g. kr 27.90
Kenwodd Chef kjøkkenmaskin kr 1570,-

Og mange flere tilbud.

1983

Februar: Reiselivslaget for Strand, Forsand og Hjelmeland mener det bør ansettes en turistsekretær. 9.

1983

Februar: Jørpeland kirke ring overrakte en messehakel og prekestolteppe til res.kap. Ingvar Dragsund og Jørpeland kirke. 9.

1983

Februar: Tou Mølle A/S reduserte bemanningen med 19 årsverk. 9.

1983

Februar: Fiskå Mølle var 110 år. 9.

1983

Februar: Kulturstyret nedsatte en gards og ættesogenemnd som skulle arbeide for å samle inn stoff og bilder til en bygdebok for kommunen. 9.

1983

Februar: Orgelspesialist Jan Rude sa at orgelet i Jørpeland kirke var så dårlig at det kunne falle sammen når som helst. Det er bevisst svindel fra orgelbyggerens side sa han. 9

1983

Februar: Det er stor interesse for lokalhistorisk litteratur på Strand bibliotek, viser årsmeldingen. 9.

1983

Februar: Snøklokkene begynte å blomstre i slutten av januar. 9.

1983

Mars: Kommunen fikk ny brannbil. Den kostet kr 500.000

1983

Mars: Strandbuen melder at dyrevern lovens § 11 punkt 5 sier at det er forbudt å holde hund varig bundet slik at han får kortere line enn 10 meter. 9.

1983

Mars: Ei ku hos Ørnulf Moen i Bjørheimsbygd født trillinger. 9.

1983

Mars: Østerhus Bilruter hadde 50 års jubileum, og spanderte på seg en ny buss til kr 575.000. 9

1983

April: En dame så en elg på Leite. Den krysset veien og hoppet elegant over et gjerde og forsvant. 9.

1983

April: Veien til Holta er i dårlig forfatning og beboerne ønsker at veien utbedres. 9.

1983

April: Kulturstyret delte ut kr 190.600 i grunntilskudd til foreninger og lag i kommunen. 9.

1983

April: 452 personer sprang Strandamila som ble arrangert for 4. gang. 9.

1983

April: Folk på Idse kjemper for å få beholde hurtigbåtforbindelse på Kjeksevåg etter en prøveperiode. 9.

1983

April: Vondt å bli plaget – godt å være venner. Nordre Strand skole hadde motiveringsuke mot mobbing. De tegnet, snakket om og så film om mobbing. 9.

1983

April: Ryfylke Visegruppe høstet glimrende kritikk for LP platen ”Forlis”. 9.

1983

Mai: Martin Nag ga ut boken Det indre lys. Kvekerne i Strand og deres nærmiljø. 9.

1983

Mai: Dugnad på Tau. Medlemmene i MIL bygde redskapshus ved fotballbanen på Tau. 9.

1983

Mai: Dagfinns Matsenter A/S åpnet sin forretning på Jørpeland. 9.

1983

Mai: Strand 4H arrangerte natursti i Ugeli, men det kom bare 35 deltakere på grunn av dårlig vær. 9.

1983

Juni: Lakse sesongen i Årdalselva begynte 1 juni og det varte ikke lenge før første laksen var tatt. 9.

1983

Juni: Bjøro Håland trakk mye folk til sin konsert på Jørpeland. 9.

1983

Juni: Badeplassen i Strandastøa ble rustet opp og gjort større, så den skulle bli klar til badesesongen. 9.

1983

Juni: Hesteslepp i Årdal. Hingsten Valin ble sluppet sammen med hopper fra Strand, Hjelmeland og Årdal. 9.

1983

Juni: Kiosken ved fotballbanen på Tau hadde ubudne gjester. Det var ikke mye de fikk med seg. 9.

1983

Juni: Høgsfjord Branntrygdelag fylte 120 år. I den forbindelse ga de ut boka: Bygd og trygd. 9.

1983

Juni: Storformen er inne, meldes det om fra MIL. De har vunnet flere kamper i det siste. 9.

1983

Juni: Lars Hovland har bygget en spesialbåt til foring av fisk og også som isbryter. Den er levert til Hetlelid Lakse- og Ørretoppdrett i Sørskår. 9.

1983

Juni: Kjell Risa ble Nordisk mester i skyting på et stevne i Hå. 9

1983

Juni: Strand Industri og Offshore Service A/S klager på at de mister arbeid for at det ikke finnes kai i Nordmarka. 9.

1983

Juni: SR bank har spandert 2 ”drøsebenker” til båthavna på Tau. 9.

1983

Juni: Strand Hjemmesykepleie er 10 år. De har nærmere 1000 pleieoppdrag i måneden. Lilly Østerhus var den første hjemmesykepleieren i kommunen og forteller at oppdragene har øket enormt siden hun startet. 9.

1983

Juli: Stankelbeinlarver herjer i gras enga på Barkastølen og Krokarheia. 9.

1983

Juli: Odd Schmidt fikk kongens fortjenestemedalje i sølv for det arbeidet han har gjort for korpsmusikken i Strand. 9.

1983

Juli: Speidere fra Tau og Jørpeland var på kretsleir for Vesterlen krets i Suldal. Det var en kald og våt fornøyelse. 9.

1983

August: Strand kommune har kjøpt ny sykebil. 9.

1983

August: Regulering av Jørpelandselva har pågått over lengre tid. Det er stor motstand mot reguleringen. 9.

1983

August: Stor håndballseier til Staalguttene. De vant B-puljen i Danmark. 9.

1983

August: MIL’s smågutter gjorde det bra på Norway Cup. 9.

1983

August: Radio Vest startet med politiske debatter og nå var turen kommet til politikerne i Strand. Tormod E. Nag, Gunnar Fatland, Britt Riis, Ola Lekvam, Trygve Høydal og Odd William Bøe deltok.

Det ble en bedrøvelig debatt skriver lederen i Strandbuen. 9.

1983

August: Heidi Ravnås og Anette Jensen fra Kjølevik og Alsvik har samlet inn 2213,75 kr. til Luftambulansen. 9.

1983

August: Gramsfjelløpet ble avviklet i tropevarme. Det var flere som måtte bryte løpet. 9.

1983

August: Staal og MIL samarbeidet om et kretsmesterskap i friidrett for gutter i 10-12 års alderen på Jørpeland. Mil fikk flest kretsmestre.

1983

August: Det ble vedtatt at en kunne få sette opp 39 hytter i Døvik. 9.

1983

August: Lars Gaute Jøssang ga ut boka: I gamle fotefar på Jøssang. 9.

1983

August: Tre søstre født Kristiansen på Tau bar hvert sitt barn til dåp på samme dag. Barna var Elsa Heggland, Runar Helgeland og Vidar Amdal. 9.

1983

September: Tor Kronstad ble tilsatt som ny skolesjef i Strand etter at Leiv M. Tungesvik gikk av for aldersgrensen. 9.

1983

September: Barna i Jørpeland hobbygruppe hadde utlodning og fikk inn kr. 3000,- som de ga til barna på Tunglandstunet. 9.

1983

September: Strand Lions Club planla å sende en trailer med gaver som mat og klær til Orneta i Polen. 9.

1983

September: Strandbuen startet en kronerulling til støtte for Luftambulansen. I slutten av november hadde de samlet inn kr. 113.196,85. 9.

1983

September: Krisetelefon for kvinner i Strand startet opp 30. september. 9.

1983

September: Sperreflagg ble heist på tilbygget på Tau skole. 9.

1983

September: Nye bussruter – det blir bedre forbindelse for folk på Førland. 4 ruter om morgenen mellom kl 5.10 og 8.40, mens det på ettermiddagen/kveld er ni busser fra Tau som kjører om Førland. 9.

1983

Oktober: Strand kommune ville ikke innføre eiendomsskatt på det nåværende tidspunkt fastslo kommunestyret. 9.

1983

Oktober: Singel og Grus etablerte seg i Nordmarka industriområde. De ville bygge kai og knuseanlegg. 9.

1983

Oktober: Hotell i Barkavika. Et firma ville bygge hotell nær badeplassen. Det skulle være et hotell tilrettelagt for kurs og konferanser. Hvis det ikke fikk skjenkeløyve ville planene bli skrinlagt umiddelbart, opplyste firmaet. 9.

1983

Oktober: 29. oktober starter NRK med frokostsendinger hver lørdag. 9.

1983

Oktober: Heia Idrettshus feiret husets 25 års jubileum med en storslått fest. 9.

1983

Oktober: Regnet øste ned i flere dager og tilslutt flommet bekker og elver over, slik at folk fikk vann i kjeller og hager. I en kjeller sto vannet 1 ½ meter opp på veggen. Det gikk hardt utover veiene og en Førlandsringen ble stengt for lengre tid. 9.

1983

November: Etter høstens valg ble det ordførerskifte i Strand. Harald Moe fra Venstre overtok vervet etter Gunnar Fatland fra Høyre. 9.

1983

November: Morten Alstadsæther fra Tau ble norgesmester i karate. 9.

1983

November: Østerhus Bilruter feiret sitt 50 års jubileum og innvielse av nytt verkstedbygg på Tau med blomster og rosende ord til de ansatte. 9.

1983

Desember: Det er stor hesteinteresse på Tau. Tau rideklubb disponerte 6 hester i en stall på Strand. Det er bedre at barna lukter hest enn hasj, syntes foreldrene. 9.

1983

Desember: Ryfylke Visegruppe ble nominert til Spelemannsprisen. 9.

1983

Desember: Strandbuer gikk i fakkeltog mot atomvåpen. 9.

1983

Desember: fra 1. januar opphører 5 og 25-ører å være tvungent betalingsmiddel. 10-øren blir laveste mynt for kontantbetaling. 10-kronemynter skal settes i omløp første kvartal 1984, opplyste finansdepartementet. 9.