Rundt 40 frammøtte fikk en fin historietime på Jørpelandsholmen lørdag 3. september, da forsker og prosjektleder Barbro Irene Dahl fra Arkeologisk museum i Stavanger guidet oss rundt og fortalte om de forskjellige fortidsminnene på holmen, fra steinalder gjennom bronsealder og jernalder til vikingtid. Levende fortid midt iblant oss! 

 

 

 

 

 

 -