Smakebit fra Odd Schmidts bilder fra Stålverkets tidligere tider.

 

 

Arbeidere ved mekanisk verksted.

Fra venstre: Davidsen, Hellmann, Arvid Berntson f. 1897, Ellef Pedersen, f. 1896 og Ole Wågen, f. 1892.

Sven Barka ved siden av propellen.

Varmevalsing av strips var en fargerik operasjon som krevde godt lagarbeid.

Med en temperatur på ca. 160 grader C. renner det flytende stålet ned i øsen. Her tappes en av  lysbueovene.

Øsen, fylt med flytende stål, på vei fra ovenen til støpeplass, som kan være i stålstøperiet eller i den nye strengstøpemaskinen.

Tekster fra Stavanger Staalverks  bedriftsblad.