Fiskaa.jpgcontrast1.jpg

Ordensregler for Våningene

Ordensregler for Våningane, Stavanger 24.november 1892

 

 

Våningene var arbeiderboliger til Tou Mølle. 

 

 

 

orden

 

 

I Lokumskassen
Tømmes alt Natpotteindhold. Laaget løftes tilstrækeligt op, saa
Intet spildes udover Sædet.  Lokumet saavel Sæde som Gulv og Vægge,
Holdes til enhver Tid ordentlig rent efter Tur af alle som holder

Egen Husholdning, med 1 Uge af gangen.

I Vasken
Tømmes alt Skyllevand, som kan gaa gjennom dens Sil. Den holdes
Ligeledes efter Tur ordentlig ren.

I Baasbingen
Bringes alt Baas, Aske, Fiskeavfald og lignende samt saadant Sølevand,der er 
Fin grumset til at gaa gjennomVaskens Sil. Sten må aldrig 
kastes i Bingen. Udenfor disse to Steder – Baasbingen og Vasken
- maa aldrig tømmes noget Slags Sølevand.

Rendestenen
Udenfor søndre Arbeidsbolig feies mindst 1 Gang ugentlig i hele si
Længde efter Tur af Familierne i begge dens Etager.
Forøvrigt skal det være alle Husmødre magtpaaliggende
Holde Smuds og stinkende Urenslighed borte saavel fra Beboellsen
Som fra Vedskur og Husets Omgivelser.
Forældrene er ansvarlige for sine Børns Handlinger.
Enhver, der værgrer sig for eller gjentagende forsømmer at
Efterkomme Fordringene i disse Regler, udsætter sig for at blive 
bortvist fra Arbeiderboligerne.

Våningene er de to store hvite husene midt i bildet.

vaningene

 

Hus 1:

Huset har 16 rom og 4 kjøkken.

 

Hus 2:

Også med 16 rom og 4 kjøkken.

Joomla templates by a4joomla