I årene 1939 til 1952 var det rasjonering på enkelte varer.

 

 

Rasjonering

Allerede før krigen kom til Norge den 9. april 1940 hadde man begynt å rasjonere noen varer: Mel, kaffe og sukker. I løpet av det første krigsåret ble denne lista lenger, og omfattet alle importerte matvarer, brød, fett, sukker, kaffe, kakao, sirup og kaffeerstatning. I løpet av den andre krigsåret ble det også rasjonering på kjøtt, flesk, egg, melk og meieriprodukter, og sommeren 1942 begynte man å rasjonere poteter og alle typer grønnsaker.

Tobakk og brennevin ble også rasjonert. Brennevinet var det ikke alltid så lett å lage selv, for alle slags søtstoffer var rasjonert. Tobakksplanter er ikke så glad i norsk klima, men under krigen var det mange som skaffet seg en tobakksplante i stua. Resultatet ble nok ikke alltid så bra, men for en som var riktig røyksugen var det en stor dag når bladene var ferdigtørket.

Klær og sko var også mangelvare. Klærne ble lappet så lenge det lot seg gjøre. Skoene ble det også flikket på, og når man måtte ha nye kunne det hende at man måtte ty til uvante materialer. Det ble laget sko med pappsåler, og fiskeskinn erstattet lær.

Rasjoneringen gjaldt også varer som var viktige for den tyske krigsinnsatsen. Drivstoff var strengt rasjonert, og biler ble bygget om slik at de kunne kjøre med knottgenerator. Metaller, gummi og smøreolje var forbeholdt nødvendig industri.

Matauk

Den beste måten å sørge for bedre mat på bordet var å drive matauk selv. Mens man mange steder sultet under krigen var det stort sett nok mat i Norge. Det var riktignok slik at man stadig måtte gå til sengs sultne, men underernæring var det lite av. Dette skyldes først og fremst poteten og kålrota, som er svært rike på vitaminer og som kan gi gode avlinger på små haveflekker. De fleste som hadde en hageflekk spadde den opp for å dyrke poteter og andre grønnsaker.

Mange skaffet seg også en gris. Dette gjaldt ikke bare folk på landet, «villagriser» ble også vanlige. Det var ikke bare nordmenn som gjorde dette, på de tyske befestningene var det vanlig å ha en «batterigris».

Bærplukking ble også en viktig syssel. Dette ga ikke bare ekstra vitaminer, det ga også noe søtt på bordet.

Hentet fra Lokalhistoriewiki.

 

Regjeringen hadde et stort opplegg med rasjoneringskort og fordelingen av de. De fleste matvarer ble regulert. Barnefamilier fikk mer av viktige matvarer så som egg, melk og brød også klær og sko måtte en ha kort for å få kjøpt.

Vi har fått lånt noen typer rasjoneringskort av Øystein Sandvik og har også samlet noen avisartikler om rasjoneringen.

 

Bensinen ble tidlig rasjonert, det samme gjaldt kaffe.

Fra 1942 ble flere og flere matvarer rasjonert.

6-2-1942

Etterhvert ble både poteter og grønnsaker rasjonert.

1942

1942

Det var ikke bare mat som det var mangel på, tekstiler var også et problem.

 

1940

Fiskeskinn ble brukt til å lage sko av.

Rasjoneringen på mange varer varte i mange år etter krigen sluttet i 1945.

I 1952 ble det fri flyt av kaffe og sukker.