Nesten alt var rasjonert i krigsårene.

 

Her er et utvalg av rasjoneringskorter folk har tatt vare på og lånt ut til historielaget.