Fiskaa.jpgcontrast1.jpg

Siri og Lydek på Kvam


Peter Barkve har skrevet om Seri Flis flere ganger og historiene er ikke helt like. Derfor tar vi med to utgaver. Personene har levd og vi har sjekket opp etterkommere.

Siri og Lydek budde på Kvam. Truleg kom begge frå Holland. Siri skulle vera frå Flisingen, og difor kalla de henne Siri Flis. Ho var ei myndig og nadig kvinne. Det skal vera etter henne slike kvinner sidan har vorte kalla ei flis. Lydek var ein tåleg og stille mann. Det var Siri som rådde og styrte på garden. Ho var også stor og sterk, og ingen fekk seia henne imot. Skal me fara etter det stevet som gjekk om henne, må ho også ha vare tung i matfatet. Her heiter det:

Siri Flis,

på hollandsk vis slakta ein gris,

salta han i sot,

kokte han i kål,

åt han opp i eit mål.

Så tok ho ei dugeleg brennevinsskål

og bante på at ho var' kje halvmett.

Ein gong kom ein fin ferdamann til Kvam. Han sat til hest og hadde eit utifrå vent sølvstaup i hendene. Lydek var bydd ein drykk. Han tok mot staupet, men ante fare og torde ikkje drikka. Så vakkert staup hadde han ikkje sett og ville gjerne ha det. Difor kasta han seg på hesten sin, som straks la i tansprang nedetter vegen. Lydek tømde staupet bak seg. Innhaldet renn ned over hestebaken og svei sidan håra av. Siri meinte Lydek ville tapa rittet dersom han rei på harde vegen. Difor ropa ho etter han: Ride på åkeren an der Arde (ardaåkeren) og ikkje på vegen den harde. Lydek fekk berga staupet for seg. Men kor det sidan vart av, veit ingen.

 

 

Utdrag av segn og soge frå Strand:

Seri Flis.

Fyrste mannen på Tau som me kjenner noko sikkert til, heitte Lydek og var frå  Flisingen. Kona hans heitte Seri, dei kalla henne Seri Flis.

Eit lite rim um! Seri er velkjent her inne.

Seri frå flis

På hollandsk vis

slakta ein gris

hengde han upp under rot

salta han i sot,

kokte han i kål,

åt han upp i eit mål

So tok ho ei druste brennevinskål,

Og banna på ho var ’kje halvmett.

Ordtaket me brukar om sume kvinnfolk er venteleg mynta på henne, me seier: Ho er ei riktig flis.

I samme stykket har han (P.B) skrevet litt om Seri  og familien hennes:.

Lydek og Seri hadde ei dotter som heitte Kristina. Ho var nok rett ei gullgås, i skiftebreva etter henne er nemnt at ho hadde 200 sylvknappar i ein fløyelsbluse, Kristina vart gift tri gonger, siste gongen med Torstein Ivarson frå Finnøy. Med ham fekk ho ein son, Ivar Torsteinsson. Son hans att vart kalla Torstein Ivarson etter bestefaren.

Torstein Ivarson vart gift med ei gjente frå Høyland som heitte Kristi, og med henne fekk han storgarden Stokka – Eikeland i Høyland; den var på 42 spann landskyld. Sonen deira; Rasmus hadde tri døtre. Ei av døtrene, Kirsti fekk garden på Tau og vart gift med Kristofer Toreson Svines. Kristofer og Kristi fekk to søner, den eine hette Endre og døyde utan born. Den andre er bestefar til Claus Tau som lever enno. (død 1949) Kristi døyde tidleg, og Kristofer vart gift med Gunvor frå Tungland, dei hadde to søner som gjekk til i krigen.

kommer

Joomla templates by a4joomla