Fiskaa.jpgcontrast1.jpg

Soga om Heilag Olav si kyrkje på Wormster

Dette sagnet ble sendt på mail til Strand Historie- og Ættesogelag. 

Stig Berge som sendte det til oss, skriver:

"Jeg har vedlagt et sagn om heilag Olav si kyrkje på Voster, som kanskje kan være av interesse for Strand historie- og Ættesogelag. Sagnet befinner seg i alle fall i UIO sin database over norske folkeeventur og sagn fra Norge. Mads Ramstad ved Karmsunn folkemuseums minnesamling og førstekonservator Ernst Berge Drange ved Ryfylkemuseumet har bekreftet sagnets orginalitet.


Det som er spesielt med slike vandrehistorier, er at de lever sitt eget liv. Dette er også tilfellet med «Sagnet om Heilag Olav si kyrkje på Wormster» som kanskje er blitt overlevert fra generasjon til generasn helt tilbake til middelalderen. Bde opprinnelig språkdrakt og enkelte betegnelser, må vi gå helt tilbake til 1500 tallet for å finne igjen. Ette gjelder først å fremst navnet Wormster og Kløyvasteinen, som i dag blir benevnet Voster og Kinningsteinen. Det er faktisk også få personer som i dag kjenner til at det på 1400 tallet stod en kirke ved Vostervatnet, og enda færre som vet at den ble viet til St. Olav. Jeg og min kollega Ståle Landa (lektor i norsk) har i alle fall forsøkt å gjengi sagnet mest mulig autentisk, men i noe nyere språkdrakt. Vedlagt følger også kart og fotografier av steder som er oppgitt i sagnet.

 

Mvh. Stig Berge"

 

Soga om Heilage Olav si kyrkje på Wormster

" Då kristmennene reiste Heilag Olav si kyrkje på Wormster, gjekk det ikkje upåakta hen.  Ein jotne som budde på Bokn, fekk nemleg teften av kristenmannsblod.  Han greip omkring ein stor stein som han kasta mot kyrkja.  Steinen landa med eit brak i den første vika på Fogn, og blei kløyvd i to (herav navnet Kløyvsteinen).   Risen som budde på Fognafjell, tykte at det stod til, og byrja å håne sin granne.  Då tok jotnen opp ein endå større stein.  Det gjekk ikkje likare med denne steinen, enn med den som først blei kasta.  Steinen fauk beint forbi fognarisen, og landa på Trollaneset.  Men då vart jotnen frykteleg harm, og kasta den største steinen han fann mot kyrkja.  I det steinen traff kyrkja, blei jotnen omgjort til stein.  Kyrkja blei aldri gjenoppreist, og difor sit me kun attende med ein kyrkjegard og noko plank i enden av Wormstervatnet, der kyrkja ein gong stod ".

 

Fritt gjenfortalt av Stig Berge og Ståle Landa.

 

1

 

Kløyvasteinen på Førstevik (Fogn)

 

2

 

Jotnen på Sør Bokn

 

Joomla templates by a4joomla