Aslag Notvik fikk Kongens fortjenstmedalje for sitt arbeid.

 

 

 Erik Aslagsen sjette generasjon båtbygger.

Stavanger Aftenblad 1939.