MS Jøsenfjord bygd i 1886

                                                  Det er en av veteranene på Ryfylkefjordene som nå skal restaureres.

MS «Jøsenfjord» som frem til 1934 var et dampskip, var i årene 1930-1976 en lokalrutebåt tilhørende AS Jøsenfjord Rutelag, Stavanger. Skipet ble benyttet i selskapets lokalruter i østre Ryfylke. I løpet av denne perioden ble skipet ombygd og modernisert en rekke ganger. Da Jøsenfjordselskapets båter og ruter ble overtatt av Stavangerske i 1976, fulgte MS «Jøsenfjord» med og fikk ytterligere to år i lokalrutefarten i Ryfylke. Da den endelig gikk i opplag i 1978, var den blant landets aller eldste ruteskip.(Wikipedia)

                                              Strand Historie- og ættesogelag støtter arbeidet ved å kjøpe en andel.

                                                            Det anbefaler vi andre også til å gjøre.