SKØYTA "WAAGA" EX "NORDEN"

Kj.signal: LISF (KGDL)(HLBW)

Opplysninger fra Hans Georg Knutsvik.

Bygget i Sverige 1899

 

1918. Eid av A. Salomonsen, Kopervik

 

15. 5. 1919: Solgt til Kornelius Thorbjørnsen for 6600 kr.

Forandret kj. bokstavene til KGDL.

 

20. 5. 1920: Solgt til Erik og Ivar Isaksen for 6000 kr.

 

1924 Ivars Isaksens halvdel solgt til Gabriel E. Førland for 1000 kr.

 

1924 Solgt til Olaus Danielsen Kvalvåg for kr 1800.

 

1944 Eiendomsdom avsagt 20. 9. 1944 hvoretter Olaus Danielsen Kvalvåg, Idse i Strand, kjennes å være eier og hjemmelshaver av fartøyet. Verdi angitt til kr. 9000.

 

1951 Selger 1/3 til hver av sønnene Trygve og Gustav for 18000 kr. datert 12. 6. 1951.

 

1955 Solgt til Knut H. Noranes, Lykling for 54000 kr.

1966 Solgt til Peder Solheim og Ole Thorsen for kr. 23000 datert 14. 10.1966.

1969 Solgt til Knut Tenstad og Ole Martinussen for kr 29300 datert 2. 12.1969

 

Fra Jørpelandsvågen.

 

 

 

Fra Jan Alsvik: Folk i Strand