Posten skal fram!

 

 

Postens motto har alltid vært at "Posten skal fram." De har ikke sagt hvor lang tid det kan ta. Her har vi et postkort som kom fram etter ca 72 år. Hvilke omveier det har tatt før det kom til Jørpeland er ikke godt å si. Underveis har det fått litt vannskade, så det er litt vanskelig å lese et navn. Postkortet dukket opp på Jørpeland i en postsending fra Stavanger i begynnelsen av februar 2014. Postfunksjonærene grublet litt hva de skulle gjøre, siden mottakeren var død. De leverte det til oss i historielaget. Martin Voll var tidligere ordfører i Strand. Vi har scannet kortet og sendt det til hans etterkommere.

I venstre hjørne av adressesiden er det stemlet:
--- av Det norske kinamisjonsforbundet
Sækretæren, avd. Nærbø

Nærbø 5/3-1942
Det gjeld basaren –land ringde opp i dag. Han kunne ikkje sleppa heimefrå i desse utrygge tidene. Det vert då Gunnar Alsvik som kjem til dykk. Dersom det passar så, tek han truleg nokre møte med det same. Ellers skal han til Seldal i Høle. Så signe Gud arbeidet!
Med brorhelsing?
Rangvald Mugås.