Opp tidlig og sent hjem har vært hverdag for mange skoleelever som må pendle.

 

 

 

 

 

Personer som er nevnt:  Erna Sørskår, Leif Melberg, Jan Fjermestad, Toril Mydland, Eilev Aslaksen, Guro Barkved, Venke Mihle, Bente Bøe, Olav Håland, Kurt Petersen og Odd Bjørn Ur.