Ole Skår har ryddet og tegnet opp gangveien ungane (og andre) gjekk fra Botne til Jøssang (skule). Se Strand bygdebok 1870-1940 side 359 og Strand bygdebok 1840 – 1990 side 219.

 

Mellom Grønt og Rødt flagg er avviket fra den opprinnelige stien ubetydelig. +/- 4-6 m.
Mellom Rødt og Grønt flagg er trasèen mer usikker, d.v.s. enkelte steder er den nok ganske presis da det  fortsatt er ”ganske vegsynt”, med klare inngrep i naturen. 
Derimot er jeg ikke sikker på den oprinnelige trassèen mellom blått flagg og skolestua, men jeg veit at det et eller annet sted var ei bro over elva. Kanskje Vastveitane (Kåre eller Tor) kjenner til dette.

I følge bygdebøkene var ikke denne stien fremkommelig for hest, - det kan nok være at den i sin tid ikke var det, men på et eller annet tidspunkt blei det nok gjort et arbeid for å opnå dette. Trassèen samsvarte jo i stor grad med linjetrassen for telefonlinja /”telegrafen”. (Som vistnok i sin tid også var hovedsambandet mellom Oslo og Bergen). Mulig at det var i forbindelse med strekkinga av denne linja at stien blei utbedret. Når en ser bort fra oppstarten på stien i Botne (som blei ødelagt av ”ny veien” på 1990 tallet) vil det fremdeles i dag sommerstid være fremkommelig med en trent hest langs hele trasseen, forutsatt at man rydder litt kratt.

Bilde viser oppstart av stien fra Botne. Like til venstre for den store steinen er det en liten bekk. Enda 5-10 meter lenger ute skimtes to bjørkestammer som danner en ”V”. Stien starter bak disse.

 

Eksempel på oppmuring av stien på Botne sida av Kleivane.

 

Til høyre i bildet kan man skimte stien som går skrått oppover mot høyre.

 

Eksempel på oppmuring av stien  på Jøssangsiden av Kleivane.