Telefonkatalog 1952

Publisert mandag 15. oktober 2012 09:10
Treff: 1502

Før ble telefonkatalogen inndelt etter sentralene, og ikke alfabetisk. Dette er et utdrag fra telefonkatalogen 1954.