Historielaget har fått tilgang på eldre filmer som er lagt ut. Dessuten er det en del lydopptak av lokale sanger. Laget har selv flere intervjuer på video, som vil bli lagt til etter hvert.