Ove Sandvik er vokst opp på Jørpeland, men han har røtter mange steder i Rogaland. Ove har lagt ned mye arbeid i å skrive om nær og fjern ætt. Dette har han presentert i en blogg. Historilaget har fått lov å vise fra bloggen. Her er et bilde av to som var blant de første konfirmantene i Strand nye kirke.  Hele historie ser en her.

Ove skriver blant annet om Rodabakken, Tungland, Fjelde, Selemork og Jørpeland.

I tillegg til historier som er knyttet til Strand har han skrevet omslekt fra Bjerkreim, Tysvær Høle og andre steder.

Når en går inn på bloggen hans på denne adressen finner en meget annet stoff  som er vel verd å se.

http://slektlos.blogspot.no/