Marselius Silas Holt (1861-1934) fra garden Holta i Strand utvandret i 1876 sammen med sine foreldre og fire brødre til Crescent, Lee County, Illinois.

Han og broren Berdinus (1864-1947) bodde hos onkelen Ole Olsen Ostrus (Østerhus) (1826-1900) nær Leland, Illinois, til de flyttet til Rose Grove-området i Hamilton County, Iowa. Onkelen Ole Ostrus var en av de tidlige emigranter fra Strand. Han utvandret i 1849, et år da til sammen 21 strandbuer emigrerte. Av vedlagte kopi av to sider i boka ”Orland’s Colorful People” av Gene H. Russell utgitt i 2010 framgår det at Marselius Silas Holt, som var utdannet prest, var en av initiativtakerne til etableringen av en norsk koloni Orland som ligger i Sacramento-dalen nordøst for San Francisco, California. Bakgrunnen var at i 1896 reiste to menn fra kobbergruvebyen Calumet i Michigan til Chicago for å overvære verdensutstillingen. De ble der trollbundet av framvisningen av oliven, nøtter og frukt fra Sacramento-dalen. Da de vendte tilbake, overbeviste de sine familier om at Orland var det lovede land. Kun noen måneder seinere ankom familiene deres til Orland og etablerte det som ble kjent for utenforstående som den norske koloni.

 

Lars Asbjørn Nag  

 

Utdrag fra Orland's Colorful People book 2 av Gene H. Russel 2010