Under 1. verdenskrig var det mange nordmenn som deltok på Amerikas side. En del av disse var fra Strand.

 

 

         Berthel L. Bellesen var med og startet Stavangerlaget i Story City, Iowa i 1911. Han reiste mye rundt i Amerika og skrev meget om mennesker som hadde utvandret. Han samlet en mengde informasjon om folk og skrev om dem i Stavanger Aftenblad. Han sendte hilsener hjem fra de som selv ikke var så flittige å skrive. For slektsgranskere er dette en utrolig verdifull kilde. Her har han samlet opplysninger om de som var med i 1. verdenskrig på Amerikas side. Her kan en finne navnet på soldaten, alder, fødested, bosted og ikke minst navnet på foreldrene. Dette er ikke søkbart så en må bare lete gjennom listene og se om en finner noen kjente navn.

På grunn av sitt arbeid fikk Bertel L. Bellesen, forretningsmann, tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull i 01.07.1920

Artiklene stod i mange aviser i begynnelsene av 1919.

På hjemmesiden til  Pedersgaten   vil en finne de andre strandbuene som var med i krigen. Det er ialt 8 deler som en må gå gjennom. Foruten strandbuer finner en mange fra Ryfylke .

 

http://pedersgaten.org/index.php/homepage

 

Peder Voster ble ved en feiltakelse kalt Severin Voster.

 

 

Andre strandbuer som er nevnt:

Nils Andrew Ellingsen, Minn   - del 1

Thomas Gjerde, Iowa – del 1

Ingolf Ness, Iowa -del 1

Oscar Emil Norland, Cylinder Iowa, - del 2

Sigvard Naig , Iowa   - del 2

Annanias Strand, Iowa - del 3

Kristoffer Idsal, Kanada - del 4

Severin Voster, N. Dakota - del 4   feil navn, skal være Peder

Iver L. Barkved, - del 5

Casper Martin Olsen, Minn. - Del 6

Ben E. Lee, Ill. - del 6

Omer Idsø N. Dakota   - del 6

Elihue Gabriel Highland. Iowa - del 6

John Warwick, Ravnås - del 6

Klare Meltvedt, Paullina Iowa, ? - del 6

Silos Meltvedt, Iowa - del 6

Oscar Idse, Iowa - del 6

Andrew Grødem, Iowa - del 6

Disse fire kom fra samme by og har navn fra Strand, men det ble ikke nevnt at de stammet herfra.

Jonas Jonasen Heggem, Ill - del 7

Gabriel Olsen Jøssang, S. Dakota - del 7

Lauritz Veland – del 8