Fiskaa.jpgcontrast1.jpg

Klaus Winther Hjelm

17-1-1896

Kjære broder Berth

Det var ligesaalidet nu som ellers min tanke at lade dit sidste brev saalenge ubesvaret, men jeg tenker du selv ved, hvordan det kan gaa af Vi lever alle vel hjemme. Som jeg haaber ogsaa du fremdeles gjør og lader ellers enhver dag ha sin plage. Her er ellers noksaa leveligt netop nu, da vi har faaet amtskole i Logen, og alle huse ellers er fyldte fra kjælder til loft med frisk og livsglad ungdom. Lærer Salveseon og Cand. real Tendeland fra nordland bor hos os.

Saa her nettopp nu er saa trangt som Der skal være paa ”Jåttå” Du spørger efter omgivelserne Vi ere i dybeste forstand uafhengige Venlig mod alle, men egentlig ikke tilvens Med nogon… Tordenskyerne har ud- tømt sig, og utrolig sorte har de været.

Forhold til Tore .. Hvilke Fremtidsplaner A - Jeg ved ikke, kanske er han samme Toren Maaske ikke, Ialfalde mer erfaren.. Jeg nærer ialfald en dyb sympathi for han. B. Fremtidsplanerne formoder Jeg er de samme Conservative Hvis da ikke hans haabefulde fader Bringer en afveksling deri. Taler ellers aldrig derom….

Inger: Jeg har ikke saameget anledning Til at besøge hende, som ønskelig, men Naar jeg er der, taler hun altid om Bert. Hun har ellers selv en sød liden pode paa 4-5 aar, som heder Berth. Serina og Per er for lengst voksne og et paar andre kommer snart til. En liden navnløs datter er ganske nylig kommer til, den attende Det blir vel den siste…Vi har vistnok altforlidet holdt deg ajour med begivenhederne hjemme – gamle Myren, som du ber oss hilse til, er for lengst blant de døde. Han døde ca 6 marts iaar. Fred være med hans Minde.

Kan hende du heller ikke ved at Tønnes Børresen er død. Hva her Ellers er af nyt, maate være, at man isame. har bygget et stort nyt pakhus paa Vestsiden til Møllen. Man hade der Samme besvær som vi med bryggen. Muren Ret forsvant længe i dybet. Nu er alt ferdigt og det nye Complekset ser du som Et stygt ( ??????) Kjære broder Berth. Denne gang kommer Jeg alligevel tilbage til amors departement ”Hvis du ikke tenker paa at komme hjem og du idet hele tenker paa at gifte dig, bør du gjøre det snarest mulig. Thi jeg skal fortelle dig en psyklogisk hemmelighed med min udvikling Jeg begynner allerede at ble saa gretten? Og Sær i mit indre, at jeg meget vilde beklage Den dame, som skulde ha meget med mig at gjøre. Jeg synes at med ungdommens lyse livssyn taber man med aarene og saa ungdommens ridderlighed. NB (dette nævner du ikke i din Contraskrivelse, thi Man maa almindeligvis faa se mine breve).

Vennligst Klaus.

Joomla templates by a4joomla