Egil Solvberg9472

 

Geografiske navn kan være så mangt. Vi kan ikke alltid være sikre på hva de betyr, men med noen er det ingen tvil: Migaren, for eksempel. Utallige små fosser rundt omkring, også i Strand, bærer dette talende navnet. Eller de to holmene utenfor Solbakk, Esau og Jakob. Den som husker litt fra bibelhistorien, vet umiddelbart hva det betyr: Den ene lodden av vegetasjon, den andre ganske snau. (Riktignok heter de offisielt Store og Litle Liarholmen, men Esau og Jakob er nok mer brukt.)

Nå er tusenvis av lokale stedsnavn både i Strand og ellers i Rogaland blitt ikke bare samlet og registrert, men også plottet inn på digitale kart som er tilgjengelige på internett, til glede for alle som er litt nysgjerrige på hvor ting ligger eller hva stedsnavn betyr. Mandag 24 april holdt Egil Sølvberg, Marie Jøssang og Lars Asbjørn Nag foredrag om emnet i kinosalen i Torghuset på Jørpeland. Egil Sølvberg er primus motor for kartprosjektet, mens Marie og Lars Asbjørn har stått for arbeidet i Strand.

Egentlig går arbeidet med disse lokale stedsnavnene tilbake til 1930-tallet, da språkforskeren Gustav Indrebø ved Bergen Museum fikk skolebarn til å samle inn lokale stedsnavn rundt omkring i landet. Det ble til en samling på mellom 30.000 og 40.000 stedsnavn, inkludert forskjellige opplysninger om de ulike navnene og sagn og historier knyttet til gårdene.

I 1977 tok Norsk Stadnamnarkiv initiativet til en ny innsamling, og etter initiativ fra Fylkesmannen og fylkeskulturstyret i Rogaland kom det på åttitallet i gang en innsamling i Rogaland. Den som foresto denne innsamlingen, var Inge Særheim ved Rogalandsforskning, senere professor ved Universitetet i Stavanger. I Strand gjorde Lisa Thelin Knutsen og Bondekvinnelaget et større arbeid med prosjektet, som inkluderte plassering av navnene på kart. Kulturkontoret i kommunen var også involvert.

I 2020 gikk Egil Sølvberg i gang med digitaliseringsprosjektet, med et nytt program for å plassere navnene inn på digitale kart. Forsand og Suldal kom tidlig i gang med dette arbeidet, og høsten 2021 kom også Strand historielag med i prosjektet, med egen kontorplass på Torghuset. I januar 2022 var grovarbeidet ferdig, men en del arbeid gjenstår fremdeles.

I alt 120.000 lokale stedsnavn er registrert i Rogaland. Hvorfor er det så mange navn på i og for seg små og tilsynelatende ubetydelige plasser rundt omkring på gårdene? – Det var viktig med navn på alle steder rundt på gårdene for å kunne orientere seg i terrenget. Utmarka var i bruk, de måtte vite hvor alt lå, forklarer Egil Sølvberg. For oss og kommende generasjoner er navnene også viktige fordi de forteller en del om hva folk gjorde og hvordan de levde opp gjennom historien.

Det er mye interessant informasjon å hente ved å studere disse kartene med sine tusenvis av lokale stedsnavn. Du finner dem på denne nettsiden: Lokale stadnamn (lokalnamn.no).

Referent: Harald Maaland.