Rundt 25 frammøtte fikk en fin tur opp langs Tunglandselva 3. juni, med Marie Jøssang som kyndig guide. Turen gikk fra Jørpeland Brug til Krokhøl, med flere stopp ved spor fra nær og litt fjernere fortid. Elva er jo en viktig del av livsgrunnlaget for Jørpeland, med tidligere sagbruk på begge sider av elva, og ikke minst med kraftstasjonen som leverte strøm til Stålverket. Vi fikk med oss både vannrør og vannrenner, gamle veier og bruer, restene av smia til Krokhølsmeden og selve Krokhøl, som i sin tid var en liten husmannsplass. På toppen av det hele var vi heldige med været! God sommer!

IMG 0840  IMG 0846

 

IMG 0848  IMG 0851

 

IMG 0853