På og ved Tau har det vokst fram en hel liten klynge av avanserte teknologi-bedrifter. Noen av dem er nokså nye, men en av dem kan i år feire 75 års-jubileum: Comrod, tidligere Brødrene Tjøstheim. Mandag 18. september fikk rundt 50 frammøtte høre Harald Maaland fortelle historien om denne egenartede bedriften, som han også har skrevet bok om. De to brødrene Tjøstheim, John og Jakob, startet i det små med et lite, mekanisk verksted i kjelleren på løa til faren. Det første produktet var fiskestenger i stål, men ved en tilfeldighet fikk de øye på det nyeste fra Amerika - en fiskestang av glassfiber. Dermed dro John over Atlanteren for å lære seg den nye prosessen. Det gjorde han på rekordtid, tok lærdommen med seg hjem, og etter noen måneders eksperimentering kunne de to brødrene starte produksjonen av glassfiberstenger på Tjøstheim. Det ble en suksess, og senere fulgte andre produkter i samme materiale - skistaver og ikke minst antenner. Dette siste ble etter hvert hovedproduktet. Bedriften vokste først ut av lokalene i kjelleren, og en ny fabrikk ble bygget på Tjøstheim i 1955. Den ble også raskt for liten, og en ny fabrikk sto ferdig på Tau i 1969, på tomten hvor bedriften fremdeles holder til. I 1986 ble familiebedriften solgt til Chr. Bjelland og fikk navnet Comrod, og senere har både nye eiere og nye produkter fulgt slag i slag. I dag er bedriften verdensledende på sitt felt, med produksjon av både avanserte antenner, høyspentmaster og andre produkter i glassfiber/kompositt. Men dugnadsånden fra den første tiden på Tjøstheim lever videre i bedriften.

Comrod foredrag 3            Comrod foredrag 2

 

thumbnail Comrod foredrag 1