Mandag 19. februar 2024 kl 18.00 i Biblioteket på Jørpeland.

SAKSLISTE:
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2 Valg av møteleder og referent
Sak 3 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.
Sak 4 Årsmelding 2023
Sak 5 Regnskap 2023
Sak 6 Kontingent 2025
Sak 7 Innkomne saker
Sak 8 Valg
Sak 9 Valg av revisor
Sak 10 Ny valgkomite

Kl.19.00 vil Stein Auestad fortelle om arbeidet med å kartlegge dumping av tysk ammunisjon etter krigen.
Rogaland er først ut, og Stein Auestad har fått oppdraget.

Marie Jøssang
Leder

IMG 0407b