Fiskaa.jpgcontrast1.jpg

Årsrapport

Årsrapport 2021 for Strand Historielag

 

Styret har i 2021 hatt denne sammensetningen:

Leder: Marie Jøssang

Nestleder: Anne B. Fiskå

Sekretær: Harald Maaland

Kasserer: Lars Asbjørn Nag

Styremedlemmer: Ole Grødem, Egil Pedersen, Ole Per Tau.

Varamedlemmer: Sigmund Bjørheim, Stein Tau Strand Auestad.

Revisor: Jan Langvik.

Valgkomité: Turid Tungland Langvik og Trygve Bowitz.

Laget hadde ved årets utgang 128 medlemmer.

Også året 2022 har vært preget av corona-pandemien og restriksjoner som følge av denne. Vi har hatt 6 styremøter. Årsmøte ble holdt 10. mars, men ellers ble det ikke holdt noen medlemsmøter eller arrangementer i vårsemesteret. Men på høsten ble det mulig å samles igjen, og da hadde vi tre lagsmøter med stor oppslutning og en historisk vandring:

18. september organiserte Lars Asbjørn Nag en historisk vandring på Heia, med 26 deltakere.

28. september holdt Tora Liv Thorsen foredrag om Ryfylkevegens historie i Grendahuset på Idse, som var stuende fullt.

26. oktober var det fullsatt sal i Biblioteket i Torghuset på Jørpeland da Jan Gunnar Helmikstøl holdt foredrag om spor etter folk og liv langs Lysefjorden.

23. november samlet Stein Tau Strand Auestad rundt 40 tilhørere til sitt foredrag om historiske turmål i Strand, også det i Biblioteket i Torghuset.

I august deltok laget på kystkulturdagen på Jørpeland. 2. og 3. oktober deltok laget på messe i flerbrukshallen på Jørpeland. Power sponset oss med storskjerm, og vi viste stålverksfilmen fra 1960-tallet.

Vi fikk satt opp 10 blå skilt med historisk informasjon på ulike bygninger i kommunen, finansiert av kommunen. Vi bisto også kommunen med å sette opp informasjonsskilt på Jørpelandsholmen. Vårt forslag om å sette opp en smeltepanne fra Stålverket i en rundkjøring ved Jørpeland sentrum ligger fremdeles inne hos kommunen.

Egil Pedersen har renovert hammeren ved Folkets hus og valsestolen ved Jørpelands Brug, og skilt med informasjon og informasjon er bestilt gjennom kommunen. Laget har i det hele tatt satt pris på det gode samarbeidet med ordfører, kultursjef og kommuneadministrasjon.

Marie Jøssang, Egil Pedersen og Ole Per Tau var på kurs på Sand i hvordan man søker om midler til kulturvern fra Kulturminnefondet.

Vi har gitt kommunen råd ved valg av nye veinavn, og noen av våre forslag er blitt omdiskutert, også i kommunestyret. Enkelte foretrekker å gi nye veier navn etter kjente personer, mens vi i historielaget har vært opptatt av å ta vare på gamle, tradisjonsrike stedsnavn på denne måten.

Vi har kjøpt ny pc, da den gamle var blitt altfor treg.

Laget mottok i 2021 en gave på 1500 kroner fra en anonym giver. Det takker vi for.

Vi er kommet godt i gang med registrering på digitale kart av lokale stedsnavn innsamlet på 90-tallet. Nå blir de tilgjengelige for alle på internett.

Lagets hjemmeside på internett hadde i løpet av året 9050 unike lesere, en nedgang på 2944 fra året før. Til gjengjeld øker interessen for Facebook-gruppen vår: Den har nå 3316 medlemmer, en økning på 318 fra året før.

Joomla templates by a4joomla