Historielaget arbeider for å ta vare på vår historie. Vi legger vekt på slektsgransking, og har 6 slektskvelder i året, 3 vår og 3 høst, hvor vi hjelper folk til å finne sine røtter.

Vi arrangerer også turer i vårt nærmiljø og enkelte bedriftsbesøk.

Gjennom mange år har vi samlet inn mange bilder som er blitt avfotografert og tatt vare på. En del vil du finne på disse sidene.

Vi har fortsatt arbeidet som bondekvinnelaget gjorde med å samle inn stadnavn. I biblioteket finnes en god stadnavnsamling.

Laget er rådgiver for kommunen når det gjelder å sette navn på nye veier i byggefeltene.

Medlemmene har fotografert  gravsteinene på våre kirkegårder og lagt ut her på siden.