Gården Thorsnes

Publisert mandag 05. mai 2014 08:08
Treff: 1883

Thorsnes ligger på grensen mellom Strand og Forsand kommune.

 

 

 

les mer fra øverste bilde høyre spalte.

les videre fra øverste bilde midtre del.

 

                        Denne delen av teksten fortsetter fra der det står om Preiekestolhytta i den første delen av artikkelen.