Bojine Meltveit, jordmor

Publisert onsdag 21. mars 2018 18:28
Treff: 912

Jordmor Bojine Meltveit - 25 års jubilæum i 1918 i Strand.

 

 

 Bojine Meltveit fikk i 1934 Kongens fortjenstmedalje.

1934