Her finnes en del stoff om gårdsdrift i gammel og nyere tid.

Mat og helse har alltid vært viktig og her finner vi litt fra gamle kokebøker og om helsestell. Klær, oppvekst og kvinnehistorie følger nokså tett sammen som emne og glir ofte over i hverandre.