I denne oversikten finner en litt om store og små begivenheter i kommunen fra de eldste tider og fram til i dag. Opplysningene er hentet fra mange forskjellige kilder blant annet: Soga um Strand, Folk i Strand og Lokalavisen Strandbuen. Tallet bak teksten (9.) viser til kilden. Kildeliste finnes i slutten av oversikten.

Glimtene er langt fra fullstendig. Det finnes mange årganger av Strandbuen og andre bøker som ennå ikke er gjennomgått, men det vil komme etter hvert. Hvor det finnes mer stoff på hjemmesiden om et emne, vil du finne en lenke du kan klikke på. Finner noen feil, eller har noen kommentarer, vennligst ta kontakt. For videre lesing så finnes en del av bøkene i Strand Bibliotek, blant annet alle årgangene av Strandbuen som kom ut første gang i 1964.

God lesing.