Småplukk

 

 

 

 Avisenes arkiver er en gullgrue. Her har jeg hentet mange små notiser fra kommunen.

De finnes ikke noe system, her er litt av av alt.

SIDEN ER UNDER UTARBEIDELSE, SÅ HER VIL DET KOMME MER ETTERHVERT. 

 

DET ER LITT VANSKELIG Å LESE DEN GOTISKE SKRIFTEN SÅ JEG HAR PRØVD Å SKRIVE DET OM.

 

 

1894

 

Gaard tilsalgs. Gaarden Hille i Strand, af skyld urevidert 5 dala, i ort, 8 skilling,, ny revid. 10 mark, 1 øre, hvorpaa kan fødes 8 a 10 storfæ, 2 heste, 80 faar, avles 60Tbr. korn, 160 tbr poteter, og udmerket havnegang; gaarden er delt og bebygget med to vaaningshuse og to ladebygninger og selges uaderet eller hver for seg ved : Lars O Røberg. 1897.

 

Auktion. Ifølge skiftesbeslutning vil auktionen blive avholdt den 18. d.m. kl. 10 fm. paa gaarden Strand i boet efter afdøde Holger Tormodsen og hustru  over boets løsøre, hvoraf fremhæves: 1 nyt vaaningshus, 1 lade, 1 stort stort nøst, 2 færigsbaade, 1 aktie i dampsk. Strand, en del snedkerværktøi med ny høvelbænk, 1 ko, flere slags indbo saasom senge, sengklæder, sølvsager, borde, stole, m.m. Konditionerne erfares ved auktionen. Strands Lensmbsktr. 5. juni 1897 T. Idse

En ny fiskebaad, cirka 25 maal, tilsalgs, Erik Nodevigen, Strand  1897.

 

Druknet. Inde ved ordbøbryggen kasted en mand sig fredag kveld ve 11 tiden i sjøen. Da det efter energiske anstrengelser fra den patruljerende konstabels side lykkedes at faa manden paa land igjen, var hans legeme ennu varmt, der blev anstillet oplivningsforsøg, men den 5 min. efter tilkomne læge kunde kun konstater døden. Manden var fra Strand, en skattebog man fandt i lommen, lød paa navnet Torger Olsen Stykket.  1894.

 

en sørgelig ulykke. Paa gaarden jelde i Strand hendte følgende sørgelige ulykke. En liden pige paa 3 1/2 aar havde klatret op paa loftet, hvor der var en luge over ovnen, barnet tumlede sig hen til dnne, lagde sig ned ved lugen og faldt i det samme efter hode ned i en gryde med vand, der hang og kokte i ovnen. Barnet blev bragt op i en hast og døde først efter et døgns pinsler. De smaa kan ikke nok passes.  1894.

 

 

 

 

 

 

  

 1905

Tilleie. Vort Sagbrug Tungland i Strand med tilliggende tomt er tilleie straks eller senere. Jørpelands Brug 1905. 

 

Jørpelands Brug med Sag og Værktøi tilleie ved  ? Berentsen, Stavanger. 1908 

  

Auktion. Mandag den 10. mars b.a. kl. 11 form. afholdes auktion paa Bjørheim over forskjelligt løsøre tilhørende boet efter folhemand Knut Johnsen Bjørheim og hustru. Strand Lensmannskontor 24 februar 1913 ---- Walaker

Auktion. Onsdag den 12 maes b.a. kl. 11 form. afholdes paa Gjedeskjær over hus og løsøre tilhørende boet efter huseierske Anna Hansdatter Gjedeskjær. Strand Lensmandskontor 1913. --- Walaker.

 

Stor auksjon afholdes paa Jørpeland førstk. lørdag 18 ds kl.4 efterm. over saltet norsk faarekjød, klipfisk, spegepølse, rullepølse m.m. 1910 

 

 

         1909

 

  1912

1916

 

 

Jørpeland. Hakon Storm-Ludvig Monsen. Lørdag den 31. august kl 8 møde paa Langeland bedehus. Søndag den 1. september kl 11 form. møde paa Lageland bedehus. kl. 3 efterm. paa Barkved bedehus. kl. 7 paa Langelands bedehus. 1912.

1921

 

 1914

Strand Sogns presteembede vil indtil stiftskapella kan overta bestyrelsen, bli betjent af naboprester. Konfirmanderne anmodes om at møde 10de august kl 10. Kristelige forretninger meldes til kirkesangeren snarest mulig. Stavanger provsti 29-7-1914. A. Aanensen.

 

 Gave til Strand. Til alle de andre mindegaver til Stavanger amt fra Amerika kommer Strandbuer i Amerikas gave til hjembygden til orgel i kirken. Ved Sven Kvam er hittil inbetalt i Strand sparebank vel 1700 kroner . 1914

  1910

 1916

Et kalkstensbrud i Strand skal prøvedrives. Det meddeles os, et der mellom Ryfylke Kraftanlæg og opsiddene i Erlandsdalen i Strand er afsluttet kontrakt angaaende utnyttelse af et kalkstensbrud derinde. Der skal paa forhaand udbetales en godtgjørelse af 50 kroner, og hvis prøvedriften viser seg gunstig, skal der senere betales grunneierne en erstatning af kr. 2.50 pr. kubikfavn eller 25 øre pr. ton.  1916

 

 

 

 Staalverket.

 

 

 

 

1916

 1916

1917

Staalverket paa Jørpeland. Ovnen fungerer tilfredstillende. Den elektriske staalovnen ved staalverket i Jørpeland har efter at være udprøvet og overtat i den sidste uge været i fuld drift, og det viser sig, at den i enhver henseende opfylder de kontraktmæssige betingelser, Den har arbeidet jevnt hele den sidste uge og produseret 20 tons kvalitetsstaal pr. døgn. Saavel analyser som ovnens virksomhed forøvrig er i enhver henseende tilfredsstillende. Forleden var representantskabet fuldtallig inde og besaa anlæggget, og efter hvad vi har bragt i erfaring, var man meget tilfreds med dethele. 1917.

 

 

1917

 

 1920

 1920