Saniteten – hundre års imponerende historie

20. februar i år var det hundre år siden Jørpeland Sanitetsforening ble stiftet, med Tordis Selmer-Olsen som første formann. På Strand historielags møte i Sanitetens lokaler tirsdag 22. februar guidet dagens leder, Kate Andersen, tilhørerne gjennom hundre års imponerende historie, drevet fram av sterke kvinner.

Det er ikke småtteri foreningen har utrettet for samfunnet på Jørpeland. De første tiårene utførte foreningen mange oppgaver som det i dag er en selvfølge at det offentlige tar på seg. Med egen sykepleier og jordmor utførte foreningen en rekke oppgaver innenfor helsestell og sosial omsorg – barnepleie, hjelp til sanatoriepasienter (tuberkulose var den gangen en utbredt og fryktet sykdom), hjelp til gamle, veiledning av unge mødre og mye mer. «Avlusning på skolen ved behov» var også en av oppgavene. Etter krigen skaffet foreningen husmorvikarer til dem som trengte det.

Etter hvert overtok kommunen mange av disse funksjonene, men Saniteten har fortsatt å yte hjelp innenfor helse og omsorg: Fotpleie for eldre, frisør på Jonsokberget, barneparkering fra 1970, eldretreff, middagsservering til pensjonister, lunsj til ungdomsskoleelever, pluss en lang rekke gaver til forskjelle institusjoner: gardiner til Jonsokberget, rullestol til kirken, tv på legesenteret med mye mer. Det siste året har foreningens aktive medlemmer også hjulpet til med vaksinering under pandemien.

Inntektene kommer fra basar og salg av fastelavnsris, fra salg av maiblomster og fra medlemskontingent. Gjennom årene har foreningen også fått betydelig støtte både fra Stålverket og fra Strand kommune.

Saniteten har ikke bare vært en viktig organisasjon innenfor helsestell og sosial omsorg, den har også vært en av de viktigste sosiale institusjonene for hele Jørpelands-samfunnet: På det meste i 1983 hadde foreningen 1269 medlemmer. Den årlige basaren i oktober har i snart hundre år samlet og aktivisert store deler av lokalsamfunnet, likeledes salget av fastelavnsris og maiblomster. Kvinnene i Saniteten har virkelig satt sitt preg på samfunnet.

Foreningens aktiviteter kan du følge på Facebook:

https://www.facebook.com/joerpelandsanitetsforening/

 

IMG-0514b

 

IMG-0515b