Rundt begynnelsen av 1900 var det lite industri i kommunen. Det viktigste var møllene på Tau og Fiskå. Stålverket kom i 1912 og ble den største arbeidsplassen. Rundt disse bedriftene vokste det fram mange mindre arbeidsplasser. Her vil en finne litt om en del av disse.