Georg Fjellberg ble henrettet.

Publisert onsdag 07. februar 2018 17:58
Treff: 1922

Smeden Georg Fjellberg fra Hjelmeland.

 

 

Han ble henrettet under krigen i 1941. Leif S. Rode skrev et dikt om den hendelsen.

Fra Stavanger Aftenblad 1946.

1946smed3