Kvinnelig arbeidsleir på Tau

Publisert tirsdag 27. februar 2018 15:09
Treff: 1229

I 1941 var det opprettet en arbeidsleir for kvinner på Tau.

Aftenbladet 1941.

se også   http://www.strandhistorie.no/index.php/krigsarenee/199-tvillingsjelerdeneinemattedoy